Onze nieuwe collega Laura stelt zich voor

Ik ben Laura van den Brink en vanaf 7 september ben ik voor twee dagen per week communicatiemedewerker bij het Landelijk Kenniscentrum LVB. Sinds mijn afstuderen als socioloog zo’n 29 jaar geleden, werk ik als communicatiemanager en adviseur aan zowel interne als externe communicatie. In 2007 werd ik zelfstandig adviseur.

Veel van mijn ervaring heb ik opgedaan in samenwerkingsverbanden van kennisinstituten, overheden en bedrijfsleven. Samen werken aan het toegankelijk maken van (wetenschappelijke) kennis over maatschappelijk relevante onderwerpen is dan ook een rode draad in mijn werk. Geleidelijk ben ik daarnaast ook samenwerkadvies gaan bieden aan zelfstandig professionals, met name voor maatschappen.

Een maatschappij waarin niemand wordt buitengesloten, is voor mij belangrijk. Ik wil daarom graag bijdragen aan het delen van de kennis en tools die bij het Kenniscentrum en de partners aanwezig zijn. Samen met leuke collega’s en de samenwerkpartners ga ik de komende tijd werken aan strategie, inhoud en praktische uitvoering van diverse communicatiemiddelen.

Ik heb er zin in!

LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl