Onderzoek naar de ervaren knelpunten in de alledaagse begeleiding van jongeren met een LVB en een niet-Nederlandse achtergrond

De alledaagse begeleiding van jongeren met een LVB en probleemgedrag en hun ouders is op zich al vrij gecompliceerd, maar als er ook nog sprake is van een niet-westerse culturele achtergrond wordt dit door de begeleiding als nog lastiger ervaren.

Zo kost het opbouwen van een vertrouwensband meer tijd en lukt dit vaak minder goed. Daarnaast komen ze moeilijker tot de kern van de gedragsproblemen en is er meer wantrouwen en wederzijds onbegrip, wat hulpverlening in de weg staat. Begeleiders hebben het idee dat er vaak niet geluisterd wordt of afspraken niet nagekomen worden. Ook geven ze aan dat ze weinig afweten van de verschillende culturen, maar ook dat er vooroordelen zijn en er met afkeer of angst naar de andere cultuur gekeken wordt.

Op verzoek van het Landelijk Kenniscentrum LVB hebben vier studenten van de Universiteit Utrecht in 2014-2015 hun masterthesisonderzoek gedaan naar deze knelpunten en mogelijke verklaringen om te komen tot handelingsadviezen voor de professionals binnen (met name) de Orthopedagogische Behandelcentra die met deze jongeren en hun ouders werken. Zij kwamen uit op vier typen verklaringen voor de ervaren knelpunten. Elke student heeft een verklaring nader onderzocht en uitgewerkt in zijn/haar scriptie. Deze zijn gerelateerd aan: gezagsverhoudingen (Yvette Roelofs), taalbarrière en verschil in communicatiestijl (Maaike Cornelisse), kennis, visie en verwachting over de LVB en de behandeling (Melody Mijnsbergen) en schaamte, taboe en isolatie (Erwin Prikker). Klik op de afzonderlijke verklaringen om deze scripties te kunnen lezen.

Share this Post

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
*
*