LVB & Uitbuiting

Door de  achterstand die jongeren met een LVB hebben op sociaal, maatschappelijk en emotioneel gebied, lopen ze een verhoogd risico om als slachtoffer en / of dader betrokken te raken bij criminele of seksuele uitbuiting.

In het project LVB & uitbuiting,  helpen we instanties in het sociaal domein om meer oog te krijgen voor de risico’s die jongeren met een LVB  lopen en bieden we een handelingsperspectief.

Een van de partners waarmee we dit doen is Noord Holland Samen Veilig, een samenwerkingsverband van 34 gemeenten, politie en het Openbaar Ministerie binnen de eenheid Noord-Holland.

 

Met open ogen - Webinar 8 december 2020

Open je ogen voor de risico’s op uitbuiting bij jongeren met een LVB.

Met ruim 300 personen werd tijdens dit webinar ingegaan op:

  • Informatie over een LVB
  • Discussietafel ‘LVB en uitbuiting’ o.l.v. Rodney Haan (CCV)
  • Praktijkinzichten van ervaringsdeskundige professional(s)
  • Samenwerking tussen onderwijs, zorg en justitie

Er is een samenvatting beschikbaar van de bijeenkomst of kijk hieronder het webinar terug. De vertoonde film is hier niet in op genomen, deze was alleen beschikbaar voor deelnemers.


Pak uitbuiting aan - Webinar 15 juni 2021

Tijdig (h)erkennen van een LVB en de risico’s die deze jongeren lopen verkleint de kans op uitbuiting. Dit webinar biedt een handelingsperspectief en is een vervolg op het webinar Met open ogen.

 

Want hoe herken je uitbuiting en wat kun je als professional doén als je het signaleert?
Hoe ga je hierover in gesprek en hoe werk je samen met de jongere, ouders, school, zorg en/of
politie? En wat is passend als iemand zowel slachtoffer als dader is?


LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl