Met het oog op behandeling 5 – verslag en links naar presentaties

Op donderdag 14 november 2019 vond alweer de 5e editie van het congres ‘Met het oog op behandeling’ plaats in het Postillion Hotel te Bunnik.

Ochtendprogramma
Het ochtendprogramma bestond uit twee plenaire lezingen en een paneldiscussie.

Veel kennis over gedragsverandering bij kinderen wordt niet gebruikt, aldus Bram Orobio de Castro – hoogleraar Orthopedagogiek, Universiteit van Amsterdam. Zorgverleners werken vaak op hun eigen manier en het aanbod aan interventies is groot. Hoe weten we wat werkt? Een kleine groep gezinnen gaat in en uit de hulpverlening, vaak is er sprake van een LVB bij ouders en/of kinderen. Problemen zetten zich van generatie op generatie voort. Maar met vroege zorg kan heel veel bereikt worden. Die investering betaalt zich later royaal terug. Achter elke problematiek zit een specifieke situatie, daarop moet de focus liggen. Langdurig contact blijven houden met gezinnen is vervolgens van groot belang.

De twee spreker was Peter Langdon, professor of clinical and forensic psychology van de University of Warwick. Hij doet o.a. onderzoek naar het psychotherapeutische programma EQUIP dat aangepast is voor gebruik bij mensen met een verstandelijke beperking. Langdon deed verslag van een trial met deze aangepaste versie bij mannen met een verstandelijke beperking die een ernstige misdaad hadden begaan: the EQUIP feasability Trial. Daarnaast heeft hij stilgestaan bij de mogelijkheden en eerste ervaringen met het gebruik van virtual reality in de behandeling bij deze groep cliënten. Klik hier om zijn presentatie te downloaden.

Tot besluit van het ochtendprogramma was er een paneldiscussie onder leiding van Hans Willemsen (Cordaan). Hoe kunnen we een stabiele teamprestatie leveren als begeleiders steeds wisselen? Een lastig punt, waar niet meteen een oplossing voor is. Tot slot was er de verzuchting van Willemsen: hoe om te gaan met de baaierd aan interventies en nieuwe methodieken. Soms voelt het als een greep doen uit een grabbelton. Het zou mooi zijn als alle onderzoeken gecombineerd worden en eenduidig naar de werkvloer worden gebracht. Waarvan akte.

Middagprogramma
Het middagprogramma bestond uit totaal 6 werkcolleges verdeeld over 2 rondes. Elk werkcollege had een specifiek thema. Hieronder staan de thema’s per ronde weergegeven en links naar de presentaties van dat specifieke werkcollege.

Ronde 1

1.1 Stress in relatie tot agressie/gedragsproblemen bij mensen met een LVB

Dr. Peter de Looff (De Borg, Fivoor en Radboud Universiteit) – Het gebruik van biosensoren in de forensische psychiatrie

Dr. Lex Wijnroks (Universiteit Utrecht, Opleiding Pedagogische Wetenschappen) – Agressie bij mensen met een LVB: Overvraging of stress?

1.2 Bevorderen van participatie in de maatschappij van mensen met een LVB en gedragsproblemen

Danny Hempel en drs. Marieke Jellesma (Doenersdreef Zorg) – Met een gezonde dosis agressie de arbeids- en woningmarkt op

Drs. Marcia Adams (Dichterbij) – Gewoën Grubbevors, een dorp dat ging houden van jouw talent

1.3 Vrijheidsbeperking in de Wet zorg en dwang en de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

Mr. dr. Brenda Frederiks (Amsterdam UMC, locatie VUmc) – Wet zorg en dwang (Wzd)/inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen bij mensen met een LVB en ernstig probleemgedrag

Drs. Joris van Erp (Ipse de Bruggen) – Wet zorg en dwang (Wzd) en Wet verplichte geestelijke Gezondheidszorg (Wvggz): Olie op de golven of papieren tijgers?

Ronde 2

2.1 Negatieve levensgebeurtenissen/trauma’s en gedragsproblemen bij mensen met een LVB

Drs. Jessica Vervoort-Schel (Koraal en Universiteit van Amsterdam) – Vragen naar ‘ACEs’, een eerste stap in het verminderen van gedragsproblemen?

Dr. Liesbeth Mevissen (Trajectum) – Trauma en agressie: Herinneringen aanpakken of eerst emoties leren reguleren?

2.2 De rol van begeleiders in relatie tot (probleem)gedrag van mensen met een LVB

Dr. Arno Willems (Koraal Kennis- en Expertise Centrum) – Probleemgedrag? .. dan kan de begeleider zélf de toon zetten!

Dr. Maartje Knotter (De Twentse ZorgCentra) – Een contextuele benadering m.b.t. de houding en gedrag van begeleiders in relatie tot agressie van hun cliënten met een LVB

Elien Neimeijer, MSc. (Trajectum) – Leefklimaat; een samenleving in het klein

2.3 PRO: Intensieve ondersteuning binnen een orthopedagogische behandelcontext

Drs. Ineke Speksnijder (ASVZ), drs. Jan de Leest (Pluryn), drs. Simone Ruepert (Trajectum) PRO: Met het oog op de context

Congresboek

Vrijwel alle congresbijdragen zijn weer gebundeld in een congresboek. Daarnaast zijn er nog samenvattingen opgenomen van 9 proefschriften op het gebied van LVB-problematiek die in de afgelopen 2,5 jaar zijn verschenen. Het congresboek is via deze link te downloaden.

LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl