LVB & uitbuiting

Het Landelijk Kenniscentrum LVB zet zich met verschillende projecten in voor het bevorderen van kennis, bewustwording en aanpak van LVB en uitbuiting en mensenhandel. 

Onder andere met het project LVB & uitbuiting, één van de vier projecten waarmee het Kenniscentrum bijdraagt aan het Actieprogramma Zorg voor de Jeugd (VWS)  Wat zijn de problemen en oplossingen voor mensen met een licht verstandelijke beperking. In alle projecten staan bewustwording en inzicht centraal, dit is een eerste cruciale stap in volwaardige participatie van mensen met een LVB aan de maatschappij. Hiermee kan veel problematiek op latere leeftijd worden voorkomen en krijgen  jongeren een beter toekomstperspectief.  

Op de hoogte blijven van onze projecten en ander LVB-nieuws? Meld je aan voor de nieuwsbrief en volg ons op LinkedIn


LVB & UITBUITING

In het project LVB & uitbuiting helpen we instanties in het sociaal domein om meer oog te krijgen voor de risico’s die jongeren met een LVB  lopen. De kans om als slachtoffer en / of dader betrokken te raken bij criminele of seksuele uitbuiting is groter voor hen.

De achterstand die zij hebben op sociaal, maatschappelijk en emotioneel gebied maakt deze groep jongeren kwetsbaarder.
In het project LVB & uitbuiting werken we samen met Koraal en het programma Noord-Holland Samen Veilig aan het bevorderen van bewustwording, kennis en een gezamenlijke aanpak in verband met dit onderwerp. Op dit moment zijn de volgende projecten gestart:

Samenwerking met Koraal

Signaleringsinstrument 11VB

Het Landelijk Kenniscentrum LVB heeft bijgedragen aan het signaleringsinstrument www.11VB.nl waarmee het -risico op – slachtofferschap kan worden beoordeeld.

11VB
11VB is een nieuwe digitale vragenlijst bedoeld om het risico in te schatten of meiden en jongens met een licht verstandelijke beperking (LVB) in handen kunnen vallen van een mensenhandelaar. 11VB is een product van Koraal in samenwerking met de partners in de jeugdzorg- en strafrechtketen.

Signaleringstool
Met behulp van 11VB kan het risico worden ingeschat of een meisje of jongen in handen kan vallen van een mensenhandelaar.
11VB bestaat uit een kennisdeel en een digitale vragenlijst voor zorgprofessionals. Voor ouders, voogden en anderen die niet professioneel met jongeren werken, is er een quickscan.

Videobox

Koraal en het Landelijk Kenniscentrum LVB werken samen aan een videobox met vijf video’s om waardevolle kennis te delen over het risico op en het signaleren van mensenhandel.

Licht verstandelijke beperking en mensenhandel
Alle video’s zijn te zien op het YouTube kanaal 11VB – YouTube

In 2020 verscheen de trailer van de videobox ‘. Gevolgd door de video ‘mensenhandel in beeld’  waarin minister Dekker van Rechtsbescherming, Koraalbestuurder Ingrid Widdershoven en Nationaal Rapporteur Mensenhandel Herman Bolhaar onder andere reageren op ervaringen van een slachtoffer van mensenhandel. Direct naar de video

De eerste video van de box is 11VB Als je je leven niet meer in eigen hand hebt. Een indrukwekkend vraaggesprek met Sara, een slachtoffer van mensenhandel en seksuele uitbuiting.  Direct naar de video

In de tweede video Als je kind slachtoffer is van mensenhandel, vertelt Paula, de moeder van een slachtoffer over haar ervaringen. Direct naar de video


 Samenwerking met Noord-Holland Samen Veilig

Online Eyeopener

Een geslaagde online bijeenkomst op 8 december 2020. Waarbij met ruim 300 personen werd ingegaan op:

  • Informatie over een LVB
  • Discussietafel ‘LVB en uitbuiting’ o.l.v. Rodney Haan (CCV)
  • Praktijkinzichten van ervaringsdeskundige professional(s)
  • Samenwerking tussen onderwijs, zorg en justitie
Via deze link kun je de opname* van de bijeenkomst bekijken op Youtube
*(de vertoonde film is alleen beschikbaar voor deelnemers aan de bijeenkomst)

Op deze bijeenkomst komt een vervolg in het voorjaar van 2021. Een (Online) middagsessie;

Handelingsperspectief LVB & uitbuiting

Datum en programma volgen.

 


Ook in andere projecten draagt het Landelijk Kenniscentrum LVB bij aan de bewustwording, signalering en een handelingsperspectief rondom LVB en mensenhandel/uitbuiting.

Samenwerking met o.a. Comensha

Meer aandacht in jeugdhulpverlening nodig voor mensenhandel

Het zicht op minderjarige slachtoffers van mensenhandel is nog steeds onvoldoende. Dat blijkt uit onderzoek van CoMensha in samenwerking met onder andere het Landelijk Kenniscentrum LVB.

Het aantal geschatte slachtoffers ligt veel hoger dan het aantal gerapporteerde gevallen. Hierdoor krijgt een groep slachtoffers waarschijnlijk niet de hulp die ze nodig hebben. Betere (vroeg)signalering en samenwerking tussen jeugdhulporganisaties en andere (zorg)partijen moeten inzicht geven in deze discrepantie en deze verminderen.

Het project leverde drie deelrapporten op die hier aan bij kunnen dragen.

Lees hier meer over de uitkomsten van de samenwerking met Comensha: Het verbeteren van signalering en inzicht in de aard en omvang van mensenhandel in de jeugdhulpverlening

 


Samenwerking met
Kenniscentrum Kinder- en JeugdpsychiatrieVereniging Gehandicaptenzorg NederlandGGZ Nederland en de Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra.

 

Loverboyslachtoffers LVB/GGZ

Uitgangspunt van het project waren de resultaten en adviezen van de “Aanpak meisjesslachtoffers van loverboys/mensenhandel in de zorg voor jeugd” van de commissie Azough.

Bestaande handreikingen van het Nederlands Jeugdinstituut zijn in dit project toegespitst op jongeren met een LVB en/of psychische problemen. Daarnaast zijn er ook nieuwe handreikingen ontwikkeld. Alle handreikingen zijn gericht op de signalering, risicotaxatie, samenwerking met politie en justitie, melding bij het Coördinatiecentrum Mensenhandel (CoMensha), opvang en hulp aan slachtoffers van loverboys/mensenhandel.

Klik hier voor meer informatie over het afgeronde project en de herziene handreikingen.

 

 

LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl