LVB & uitbuiting

 

 

Uitbuiting is het misbruik maken van iemand om er zelf (financieel) beter van te worden.

Jongeren en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) maken een steeds groter deel uit van de groep slachtoffers van uitbuiting. Professionals die met deze groep werken spelen een belangrijke rol in de preventie, signalering en aanpak van uitbuiting. Op deze pagina vind je kennis, praktische hulpmiddelen en organisaties, specifiek gericht op het terugdringen van uitbuiting van mensen met een LVB.  

Uitbuiting komt in verschillende vormen voor, zoals seksuele en criminele uitbuiting. Wat deze vormen gemeen hebben, is dat er sprake is van misleiding, chantage en dwang van het slachtoffer om bepaalde activiteiten te verrichten. En dat de dader daar geld voor krijgt.

Uitgebreide uitleg van de
verschillende uitbuitingsvormen

op de website van CoMensha.

Er zijn verschillenden termen om uitbuitingsproblematiek aan te duiden. In het strafrecht spreekt men van mensenhandel waarbinnen 4 vormen van uitbuiting worden gehanteerd. Loverboyproblematiek of gedwongen prostitutie zijn termen die ook regelmatig terugkomen, deze  verwijzen beide naar seksuele uitbuiting. Termen als drugsrunnen of geldezel-problematiek zijn voorbeelden van criminele uitbuiting.

Verhoogd risico

Jongeren met een LVB lopen meer risico om als slachtoffer en/of dader betrokken te raken bij criminele of seksuele uitbuiting.

De achterstand die zij hebben op sociaal, maatschappelijk, emotioneel en cognitief gebied maakt deze groep kwetsbaar om te worden ingepalmd of ‘geronseld’. Denk bijvoorbeeld aan kenmerken als de sterkere mate van beïnvloedbaarheid, moeilijker overzien van intenties en gevolgen, een beperkt sociaal netwerk, lage zelfwaardering en vaak complexere gezins- opgroeisituatie en trauma.

Meer uitleg over een LVB op de pagina
wat is een LVB

Dat wil niet zeggen dat jongeren of volwassenen met een normaal intelligentieniveau en sociaal functioneren geen slachtoffer van uitbuiting kunnen worden. Een LVB is niet de enige risicofactor voor uitbuiting, ook psychische problematiek, schulden- of verslavingsproblematiek kunnen kwetsbaar maken voor uitbuiting. Helaas komen ook deze problemen significant meer voor bij mensen met een LVB.

Cijfers en risico’s bij een LVB op de pagina
 LVB in de samenleving

 


lees meer...

Praktisch toepasbaar materiaal voor professionals om direct in te zetten voor signalering en aanpak van uitbuiting


lees meer...

In Nederland zijn er verschillende organisaties die zich inzetten voor de aanpak van uitbuiting. Lees hier welke organisatie wat doet en hoe je in contact kunt komen.


lees meer...

Kijk welke instanties in jouw regio expertise bieden voor hulp aan jongeren met een verstandelijke beperking die te maken hebben met uitbuiting.


lees meer...

Meer weten over preventie, signalering en aanpak van uitbuiting bij mensen met een LVB? Bekijk deze webinars; ervaringsverhalen, trainingen en publicaties.
LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl