Door de  achterstand die jongeren met een LVB hebben op sociaal, maatschappelijk en emotioneel gebied, lopen ze een verhoogd risico om betrokken te raken bij criminele of seksuele uitbuiting.
Bekijk onderstaande webinars, video’s, trainingsmogelijkheden, handreikingen en andere leestips om meer over dit onderwerp te weten te komen. 

 

Webinars

In samenwerking met Noord Holland: ‘Samen Veilig’ maakte het Landelijk Kenniscentrum LVB twee webinars voor professionals die werkzaam zijn in de zorg, het onderwijs en/of de strafrechtketen.

 

‘Met open ogen’ 

Een webinar waarin bewustwording over LVB en uitbuiting centraal staat. Met informatie over een LVB, discussie en praktijkinzichten van ervaringsdeskundigen en inzichten over de samenwerking tussen onderwijs, zorg en justitie

Krijg oog voor de risico’s die jongeren met een LVB lopen en kijk het webinar. Of download de samenvatting in de zijbalk.
(de in het webinar vertoonde film is alleen beschikbaar voor deelnemers aan de bijeenkomst)

 

 ‘Pak uitbuiting aan’ 

Het vervolg op ‘Met open ogen’ biedt tips, handvatten en tools voor het aanpakken van uitbuiting.
Kijk wat jíj kunt doen om uitbuiting terug te dringen.


Video serie LVB en uitbuiting

Het Landelijk Kenniscentrum LVB en Koraal werken samen aan een serie van vijf video’s over het risico op en het signaleren van uitbuiting. Deze video’s zijn vrij te gebruiken voor organisaties die meer bewustzijn en kennis willen opdoen over deze problematiek.

  • De trailer van ‘LVB en Mensenhandel‘ wordt gevolgd door de video ‘mensenhandel in beeld’ waarin minister Dekker van Rechtsbescherming, Koraalbestuurder Ingrid Widdershoven en Nationaal Rapporteur Mensenhandel Herman Bolhaar onder andere reageren op ervaringen van een slachtoffer van mensenhandel.
  • Als je je leven niet meer in eigen hand hebt’ is een indrukwekkend vraaggesprek met Sara, een slachtoffer van mensenhandel en seksuele uitbuiting.
  • In ‘Als je kind slachtoffer is van mensenhandel’, vertelt Paula, de moeder van een slachtoffer over haar ervaringen.
  • ‘Vraaggesprek met Xavier Moonen‘ bijzonder hoogleraar kennisontwikkeling LVB aan de Universiteit van Amsterdam, over de kwetsbaarheid van jongeren met een LVB voor seksueel misbruik.

Deze video’s volgen eind 2021

  • Herman Bolhaar, Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, een overview van deze problematiek in Nederland.
  • Yassin Dagdag over daderschap en hoe je dit kunt voorkomen.

Trainingen

Het Landelijk Kenniscentrum LVB ontwikkelt e-learning modules voor professionals die in hun werk te maken hebben met mensen met een LVB. Deze e-learning komt voort uit het Project Zorg voor de Jeugd . We verwachten deze eind 2021 te publiceren.

Verdiepingstraining

De verdiepende training van MEE is opgebouwd uit twee delen waarin je leert over wat een LVB is en

https://www.meegeldersepoort.nl/opleiding/training-lvb-en-uitbuiting/

 

Docententraining: Mensenhandel (niet) op school

Gezamenlijk ontwikkelden et Rode Kruis, het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) en Fier! deze training. De training is geschikt voor docenten in het regulier en speciaal middelbaar onderwijs en Internationale Schakelklas (middelbare)scholen.

In de periode januari 2021 en juli 2022 worden de trainingen aangeboden in de regio’s Groningen, Friesland, Limburg, Haaglanden en Rotterdam-Rijnmond.  Voor de eerste 650 deelnemers is de training gratis.

De training bestaat uit twee delen:

  • Introductie in signalen van mensenhandel (1,5 uur)
  • Interactieve Verdiepingstraining over preventie en signalering (3 uur)


Publicaties

Het Landelijk Kenniscentrum LVB publiceert diverse handreikingen, richtlijnen en tools.

Hoe was jouw dag online? In gesprek met jongeren met een LVB
Compacte en praktische tool voor professionals in het sociaal domein.
Met informatie over de risico’s voor jongeren met een LVB en tips hoe je kunt polsen waar jongeren tegenaan lopen en hoe je het verschil kunt maken als professional.
het bevat daarnaast informatiebronnen die kunnen helpen om passende ondersteuning te bieden.

De gespreksleidraad helpt het gesprek structureren en biedt ruimte voor aantekeningen.

Handreiking voor gesprekken over sociale media en seksuele weerbaarheid met jeugdigen

Samenwerking met politie en justitie
Handreiking voor aanbieders en jeugdprofessionals die te maken hebben met (vermoedelijke) slachtoffers van mensenhandel/loverboys. Je vindt hierin tips voor een goede samenwerking met politie en OM in de regio.

Hoe meld je (vermoedelijke) slachtoffers bij CoMensha

10 aanbevelingen

 


Meer bronnen

Ben je opzoek naar meer informatie over uitbuiting? Hieronder hebben we een aantal verschillende rapporten en onderzoeken op een rijtje gezet.

Signalering en registratie: Slachtoffers mensenhandel in de jeugdhulpverlening – 2021

In samenwerking hebben CoMensha, het Nederlands Jeugdinstituut, Jeugdzorg Nederland en het Landelijk Kenniscentrum LVB het project ‘Het verbeteren van signalering en inzicht in de aard en omvang van mensenhandel/loverboyproblematiek in de jeugdhulpverlening’ uitgevoerd.

Het onderzoek bestond uit een praktijkonderzoek bij vier jeugdzorginstellingen en een landelijke enquête. Bevestigd is dat het verschil tussen het aantal geschatte en daadwerkelijk gerapporteerde slachtoffers groot is.

Dit onderzoek heeft verschillende rapporten opgeleverd, je vindt ze hier:

Signalering en registratie: Slachtoffers mensenhandel in de jeugdhulpverlening. Deelonderzoek 1: een praktijkonderzoek in vier jeugdinstellingen

Signalering en registratie: Slachtoffers mensenhandel in de jeugdhulpverlening. Deelonderzoek 2: een verkennend onderzoek naar optimalisering

Signalering en registratie: Slachtoffers mensenhandel in de jeugdhulpverlening. Conclusies en aanbevelingen.

 

Dadermonitor mensenhandel 2015-2019 – 2021

De Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen heeft de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar de daders van verschillende vormen van uitbuiting en in de strafrechtelijke aanpak in de periode 2015 – 2019. Bij zowel daders van seksuele als criminele uitbuiting valt op dat zij jonger zijn dan 23 jaar op het moment van plegen.

Informatie over het onderzoek en het onderzoek zelf zijn hier te vinden.

 

Slachtoffermonitor mensenhandel 2015-2019 – 2020

Herman Bolhaar, Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, concludeert dat er structureel aandacht nodig is voor de meest kwetsbare slachtoffergroepen. Bepaalde kwetsbare groepen zijn nog steeds slecht in beeld, ondanks dat het aantal meldingen van slachtoffers van uitbuiting bij CoMensha is toegenomen.

Wil je hier meer over weten? De publicatie is op deze pagina te vinden.

 

Dader of slachtoffer? Criminele uitbuiting; verkenning onder Nederlandse scholen – 2020

Uit het onderzoek van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) blijkt dat 55% van de scholen in Nederland zich zorgen maakt over criminele uitbuiting. Het CKM heeft dit onderzoek uitgevoerd om meer zicht te krijgen op de aard en omvang van criminele uitbuiting onder Nederlandse jongeren.

Meer over het onderzoek en de download zijn te vinden op deze website van het CKM.

 

Kennisdossier Jeugd-ggz voor slachtoffers van loverboys 

Het Kenniscentrum Kinder- en jeugdpsychiatrie heeft in dit online dossier informatie verzamelt over de achtergrond en aanpak van loverboy-problematiek en wat professionals in de jeugdzorg, jeugd-lvb-zorg, jeugd-gzz en het sociaal domein kunnen doen: preventie, signalering, melding, ketensamenwerking en opvang en behandeling.

Bekijk het kennisdossier hier op de website van het Kenniscentrum.


LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl