Om professionals handvatten te bieden in het signaleren en aanpakken van uitbuitingsproblematiek, hebben verschillende organisaties tools en handreikingen ontwikkeld. Op deze pagina geven wij een overzicht.

 

Signaleringstool 11VB

Koraal heeft de signaleringstool 11VB ontwikkeld, waar professionals seksuele uitbuiting en mensenhandel mee kunnen signaleren bij meisjes en jongens met een LVB. Voor ouders en voogden is  een quickscan beschikbaar.

 

De tool bestaat uit elf aandachtsgebieden die bestaan uit verschillende signalen en drie beschermende factoren.

Koraal raadt aan om voor gebruik eerst de E-learning ‘’Signaleren en voorkomen van mensenhandel en seksuele uitbuiting (loverboys)’ te volgen’. De E-learning is voor iedereen gratis te volgen via: www.allyoucanlearn.eu. Bij een goed resultaat ontvangen de deelnemers een certificaat.


Hoe was jouw dag online? In gesprek met jongeren met een LVB.

Jongeren met een LVB zijn kwetsbaarder voor negatieve ervaringen op sociale media.

Deze tool biedt professionals in het sociaal domein informatie over de risico’s en veel praktische tips om het gesprek over online contacten aan te gaan. Aangevuld met links naar verdiepende informatie helpt dit professionals bij te dragen aan positieve online ervaringen.

De gespreksleidraad helpt het gesprek over online contacten structureren en heeft ruimte voor notities.


Vlaggensysteem op een bordje

Het Vlaggensysteem op een bordje is ontwikkeld door Talk About Sexuality (TAS) als aanvulling op het Sensoa Vlaggensysteem en biedt professionals een extra instrument bij de ondersteuning en begeleiding van jeugdigen en (jong)volwassenen met een (licht) verstandelijke beperking.

De interventie biedt een duidelijke en concrete uitleg van de Vlaggenmethodiek. Onder andere door het gebruik van eenvoudig woordgebruik, visualisatie en praktische oefeningen op het niveau van de cliënt (in plaats van de professional).

Situaties kunnen met behulp van het Vlaggensysteem beoordeeld worden door middel van zes criteria en vier vlaggen (ernst).

 

 


Handreiking Hoe zorg je als professional of zorgorganisatie voor goede samenwerking met politie en justitie?

In deze handreiking, ontwikkeld door het Landelijk Kenniscentrum LVB, vinden  jeugdprofessionals tips voor een goede samenwerking met politie en justitie.

Bijvoorbeeld door de wijkagent uit te nodigen of te vertellen met welke doelgroep je als professional werkt. Samenwerking met professionals uit verschillende ketens is de basis voor een goede aanpak.


Handreiking Licht verstandelijke beperking en de jeugdreclassering

Het lectoraat ‘LVB en risicovol gedrag’ van de Hogeschool Leiden heeft verschillende publicaties die behulpzaam kunnen zijn voor professionals in de praktijk, bijvoorbeeld de handreiking voor jeugdreclasseringswerkers.

 

Een handreiking voor jeugdreclasseringswerkers over de begeleiding van delinquente jongeren met een LVB

Naast dat jeugdigen met een LVB risico lopen om slachtoffer te worden van uitbuiting, worden zij bijvoorbeeld ook ingezet als drugsrunner. Op deze manier kunnen jeugdigen met een LVB ook in de strafrechtketen terechtkomen.


LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl