Welke hulpinstanties hebben expertise in huis voor de juiste hulp en begeleiding aan jongeren (met een LVB) die te maken hebben met uitbuiting?

In het overzicht hieronder zie je per organisatie, welke hulp deze in welke regio aanbiedt.
Het overzicht is niet uitputtend, mail voor aanvul suggesties naar info@kenniscentrumlvb.nl

 

 

 

Ambiq

De zorgorganisatie Ambiq biedt twee preventieve trainingen over seksualiteit aan voor meisjes en jongens met een licht verstandelijke beperking.

Girls Talk+: Het programma is gericht op laagopgeleide meisjes die een verhoogd risico hebben op het meemaken dan wel plegen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het programma richt zich op de seksuele empowerment van de meiden en het verbeteren van hun seksuele gezondheid en seksueel welzijn. Lees hier meer over Girls Talk+.

Make a Move+: De training gaat over relaties, (grensoverschrijdende) seksualiteit en zelfvertrouwen, voor jongens met een lichtverstandelijke beperking van 14 tot 18 jaar. Het doel is om de deelnemers wijs en weerbaar te maken, zodat zij op een veilige en respectvolle manier hun seksualiteit en relaties kunnen verkennen. Je leest hier meer over Make a Move+.

 

 


Driekracht: Zorgnetwerk in Arnhem

De organisatie Driekracht is onderdeel van Driestroom en biedt een Zorgnetwerk voor onder andere mensen met een LVB die (vermoedelijk) seksueel uitgebuit worden.
Het doel van het Zorgnetwerk is om de weerbaarheid van kwetsbare mensen te versterken in de regio Arnhem.

Binnen het Zorgnetwerk werken verschillende organisaties met elkaar samen aan dit doel. Lees hier meer over Driekracht en het Zorgnetwerk.


Fier!

Het Landelijke expertise en behandelcentrum biedt in Leeuwarden, Groningen en Rotterdam behandelprogramma’s aan, voor jongens en meisjes die slachtoffer zijn of dreigen te worden van seksuele uitbuiting en geweld in afhankelijkheidsrelaties. Fier biedt ook zorg aan jongeren die zwakbegaafd zijn (IQ 70 – 85).
Op de site van Fier! staan ervaringsverhalen en is veel informatie te vinden, ook voor jongeren en ouders.

Asja: Het behandelprogramma Asja biedt veilige opvang begeleiding en behandeling aan meiden in de leeftijd van 12 tot en met 23 jaar die als gevolg van misleiding dwang en/of geweld in de prostitutie terecht zijn gekomen of ernstig risico lopen hierin terecht te komen. De meeste meiden starten met een 24-uurs verblijf, gaan dan terug naar huis of beschermd wonen, daarna begeleid wonen en uiteindelijk krijgen ze nazorg.

Het behandelprogramma Asja is beschikbaar in Leeuwarden en in Rotterdam. Lees hier meer over het behandelprogramma Asja.

Ravi: Het behandelprogramma Ravi biedt veilige en gestructureerde opvang, begeleiding en behandeling aan jongens in de leeftijd van 12 tot 23 jaar die het slachtoffer zijn van geweld in afhankelijkheidsrelaties; jongens die een combinatie van veiligheid en bescherming en specialistische behandeling nodig hebben. Ravi is een landelijk erkend Specialistisch zorgprogramma en gebaseerd op het high intensive care & high safety-model.

Het behandelprogramma Ravi is beschikbaar in Leeuwarden. Lees hier meer over dit behandelprogramma.

Verwijzers kunnen bij vragen contact met Fier opnemen.
Fier afdeling Advies en Aanmeldingen, 088-208 00 00
of aanmeldingen@fier.nl.

 


HVO Querido/ACM

In de regio Amsterdam, Alkmaar en Almere biedt HVO Querido/ACM samen met Blijf Groep extra opvangplekken aan voor slachtoffers van uitbuiting die intensieve zorg nodig hebben, vanwege een verslaving, psychische klachten of een LVB.

Meer informatie over deze opvangplekken is hier te lezen.

HVO-Querido ondersteunt mensen in een kwetsbare situatie bij hun streven om opnieuw de regie over hun eigen leven te krijgen en volwaardig deel uit te maken van de samenleving


Koraal

Koraal, een zorgorganisatie in het zuiden van Nederland biedt het landelijke behandelprogramma YIP!, wat staat voor ‘Your Inner Power’. Voor jonge mensen met LVB en/of psychiatrische problematiek, die (vermoedelijk) slachtoffer zijn van mensenhandel en gedwongen prostitutie.

Heb je vragen of wil je even sparren over signalen die duiden op seksuele uitbuiting? Koraal biedt hiervoor consultatie. Zij zijn 24/7 bereikbaar via het e-mailadres vragenoveruitbuiting@koraal.nl. Het is ook mogelijk om te bellen met één van de medewerkers van Koraal. Dat kan vrijblijvend op dinsdagen en donderdagen van 9 tot 12 uur. De consultatielijn is bereikbaar via 088 – 50 57 410.

Meer informatie is te vinden op de website van Koraal waar ook flyers over het behandelaanbod voor meisjes én jongens te vinden zijn.


Pluryn

Zorgorganisatie Pluryn heeft zich in de regio Utrecht en oost-Gelderland ontwikkelt tot expert op het gebied van slachtoffers van seksuele uitbuiting. Naast consultatie en advies, biedt Pluryn biedt ook het behandelprogramma Safe & Sound aan.

Het behandelprogramma richt zich specifiek op meiden die (vermoedelijk) slachtoffer zijn van seksuele uitbuiting en is voor zowel meiden met een LVB als met een normale begaafdheid of meiden bij wie sprake is van onttrekking/motivatieproblemen.

Meer informatie over Safe & Sound is te vinden op de website van Pluryn.


LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl