Verschillende landelijke organisaties hebben een rol in de aanpak van uitbuiting. Kijk hieronder welke organisatie wat doet en hoe je in contact kunt komen.

 

 

Politie

Op deze pagina van de politie is meer informatie te vinden over verschillende vormen van uitbuiting (mensenhandel).

Binnen de politie is expertise aanwezig op de Afdeling Vreemdelingen, Identificatie en Mensenhandel (AVIM). Als je in het geval van (een vermoeden van) uitbuiting contact opneemt met de politie (0900-8844) vraag dan altijd  om een rechercheur / expert mensenhandel van de afdeling AVIM.


Centrum Seksueel Geweld

Het Centrum Seksueel Geweld (CSG) biedt professionele hulp aan iedereen die kortgeleden een ongewenste seksuele ervaring heeft gehad.

Het CSG is het enige gespecialiseerde centrum in Nederland voor acuut seksueel geweld en is een samenwerkingsverband tussen ziekenhuizen, GGD, GGZ, Politie en Slachtofferhulp Nederland. Het CSG telt 16 centra verspreid over Nederland. Neem contact op via 0800-0188.


CoMensha: Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel

CoMensha houdt onder andere de aard en omvang van uitbuiting in Nederland bij met als doel (mogelijke) slachtoffers een gezicht te geven en knelpunten en succesfactoren te signaleren in het mensenhandelbeleid.

Slachtoffers kunnen alleen met toestemming bij CoMensha gemeld worden (melden bij CoMensha is niet verplicht). Tevens is CoMensha het meldpunt voor uitbuiting van minderjarigen. Daarnaast coördineert CoMensha ook de zorg en opvang aan slachtoffers van uitbuiting. Neem contact op via 033-4481186.


Wegwijzer Mensenhandel / zorgcoördinatoren

De wegwijzer mensenhandel helpt professionals de juiste ondersteuning voor slachtoffers van mensenhandel te vinden.

De wegwijzer deelt hier onder andere het overzicht van zorgcoördinatoren. Zij hebben specialistische kennis over procedures en het hulpverleningsaanbod in de desbetreffende regio. De zorgcoördinator van jouw regio kan naar de juist zorg toe leiden, het zorgtraject en de kwaliteit daarvan bewaken en maakt deel uit van het Netwerk Mensenhandel.


Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)

Sinds 2015 is de aanpak van uitbuiting ook een gemeentelijke taak geworden. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het inrichten van ondersteuning en opvang van slachtoffers van uitbuiting.

De rol van de gemeente op het gebied van uitbuiting moet nog verder ingevuld worden, signalering van en regelgeving en beleid voor de aanpak van uitbuiting zijn daar onderdeel van.


WATCH Nederland / Terres des Hommes

WATCH Nederland is een project van Terre des Hommes en strijdt tegen seksuele uitbuiting van minderjarigen in Nederland.

WATCH Nederland helpt slachtoffers, spoort loverboys en mensenhandelaren op, ontmoedigt de vraagkant en werkt aan bewustwording bij jongeren over seksuele uitbuiting. Alles in nauwe samenwerking met de politie.


LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl