De redactie van LVB Onderzoek & Praktijk zal op de ingezonden kopij waar nodig commentaar geven en deze samen met de auteur(s) in een publiceerbare vorm omzetten. Aanwijzingen voor auteurs waaraan het artikel moet voldoen, vindt u in de schrijfwijzer.

In de nieuwste schrijfwijzer zijn de volgende aanpassingen gedaan met betrekking tot het schrijven van een artikel:
Belangrijk [in de inleiding van het artikel] is dat hierbij duidelijk de relevantie voor de LVB-zorg wordt aangegeven. Een artikel is niet langer dan 3500 woorden (exclusief de literatuurlijst met maximaal 20 referenties).

Een publicatie voor het voorjaarsnummer dient elk jaar voor 1 maart ingestuurd te zijn en een publicatie voor het najaarsnummer dient elk jaar voor 1 september ingestuurd te zijn.

LKC LVB        Catharijnesingel 47        3511 GC Utrecht        T 030-7400400          E info@kenniscentrumlvb.nl Neem contact met ons op