Seksueel misbruik

 

 

Jeugdigen met een licht verstandelijke beperking (LVB) zijn kwetsbaarder in hun seksuele ontwikkeling dan leeftijdsgenoten zonder beperking. Dit komt omdat zij de risico’s vaak minder goed kunnen overzien, situaties minder goed kunnen inschatten, minder kennis hebben over seksualiteit en kwetsbaarder zijn voor seksuele misbruik. Helaas komt het laatste regelmatig voor, dat blijkt uit onderzoek van de Nationaal Rapporteur uit 2019.

Uit het onderzoek blijkt dat wanneer de Raad voor de Kinderbescherming onderzoek verrichtte naar onder meer vermoedens van seksueel geweld binnen gezinnen, er bij 29,6% van de onderzochte gezinnen sprake blijkt te zijn van een verstandelijke beperking. Binnen een aantal gezinnen heeft de Raad hier verder onderzoek naar gedaan. In de meeste gevallen was er sprake van een verstandelijke beperking bij het kind (57%) of bij een van de ouders (54%). Bij ongeveer een kwart ging het om een ander gezinslid.  In het rapport komt de ernst van de verstandelijke beperking niet naar voren.

 

Bron: Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen (2019).Slachtoffermonitor seksueel geweld tegen kinderen 2017-2018. Den Haag: Nationaal Rapporteur.

 

LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl