LVB & de Digitale wereld

Op dit platform publiceert het Landelijk Kenniscentrum LVB artikelen waarin onderzoek naar het gebruik van digitale middelen (apps, sociale media, games) en de ontwikkelingen en praktische toepassingen op dit gebied centraal staan.

Het publicatieplatform LVB en de digitale wereld maakt deel uit van het tijdschrift LVB Onderzoek & Praktijk.

Bijdragen zijn welkom, e-mail de hoofdredactie. Alle artikelen zijn peer-reviewed en worden na acceptatie direct online gezet.

Hoofdredacteur
Mariët van der Molen

wereldbol in hand met stroom van lichtgevende verbonden punten die digitale informatie verbeelden

Download de gratis artikelen

Expertisenetwerk e-lvb ontwikkelt een app voor verbetering van gezondheid met en voor mensen met een licht verstandelijke beperking (16+)

Mark Vervuurt, m.m.v. Martijn Wesseling

B-appy is een applicatie waarmee mensen van 16 jaar en ouder met een LVB op een
aantrekkelijke en concrete manier zo zelfstandig mogelijk stappen kunnen zetten naar een betere gezondheid in zowel lichamelijk, psychisch als sociaal opzicht. In dit artikel wordt uitgelegd waarom deze app nodig is, wat de basis van de app vormt en hoe deze wordt ontwikkeld.

Update- inmiddels is de app gelanceerd, bekijk hem hier. 

‘Dress you up in my love...’ Online seksuele risico-ervaringen bij jongeren met LVB in een Zeer Intensieve Behandelgroep (intramurale jeugdzorg)

Inge B. Wissink en Anita Kuipers

In deze studie is onderzocht in welke mate jongeren in een dergelijke setting (in een Zeer Intensieve Behandelgroep) ervaring hebben met diverse aspecten van sexting (d.w.z. zelf versturen van seksueel beeldmateriaal en het slachtoffer worden van ongewenst doorgestuurd seksueel beeldmateriaal; incl. sextortion) en grooming (d.w.z. slachtoffer van digitaal kinderlokken). Daarnaast is nagegaan welke variabelen samenhangen met een kleinere ofwel een grotere kans op dit soort ervaringen.

Psycho-educatie bij mensen met een licht verstandelijke beperking: Het digitale spectrum

M.Spaltman, M.A. Mulder, C. van ’t Hof, D. Slot, N. Jeunet, S. Roording-Ragetlie

Hoewel veel zorgprofessionals zien dat het digitale leven van deze jongeren een steeds grotere invloed heeft op de keuzes die zij maken, blijft hun online wereld voor veel zorgprofessionals een verborgen wereld. Ook vanuit de wetenschap is vooralsnog weinig zicht op hoe deze doelgroep zich online beweegt en gedraagt. In 2015 is een kwalitatief promotieonderzoek gestart naar het dagelijkse digitale leven van 13 jongeren met een LVB. Dit artikel geeft zorgprofessionals meer inzicht in het online leven van deze jongeren geïllustreerd aan de hand van de verhalen van twee van de jongeren uit het onderzoek.

Het dagelijks digitale leven van jongeren met een licht verstandelijke beperking

R. de Groot

Over het gebruik, de mogelijkheden en uitdagingen van het internet

In de zorg voor en begeleiding van jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) is nog onvoldoende aandacht voor het digitale leven van deze doelgroep. Hoewel veel zorgprofessionals zien dat het digitale leven van deze jongeren een steeds grotere invloed heeft op de keuzes die zij maken, blijft hun online wereld voor veel zorgprofessionals een verborgen wereld. Ook vanuit de wetenschap is vooralsnog weinig zicht op hoe deze doelgroep zich online beweegt en gedraagt. Om dit kennisgat kleiner te maken is in 2015 een kwalitatief promotieonderzoek gestart naar het dagelijkse digitale leven van 13 jongeren met een LVB. Dit artikel geeft zorgprofessionals meer inzicht in het online leven van deze jongeren geïllustreerd aan de hand van de verhalen van twee van de jongeren uit het onderzoek.