Raad van advies

Sinds 2015 heeft het Landelijk Kenniscentrum LVB een Raad van Advies. Deze Raad van Advies zorgt voor de verbinding tussen de wensen van de deelnemers van het Landelijke Kenniscentrum en zijn projecten en activiteiten. Namens de deelnemers van het Landelijk Kenniscentrum LVB draagt de Raad van Advies de verantwoordelijkheid voor de inhoudelijke en strategische advisering.

De leden van de Raad van Advies bestaan uit deelnemers van het Landelijk Kenniscentrum LVB aangevuld met deskundigen uit hogescholen en universiteiten.

LEDEN:

Xavier Moonen
voorzitter
Beleidsadviseur bij Koraal; Bijzonder Hoogleraar Kennisontwikkeling over jeugdigen en jongvolwassenen met licht verstandelijke beperkingen en gedragsproblemen, Universiteit van Amsterdam; Bijzonder Lector bij Zuyd Hogeschool te Heerlen
Jeannette van den Born Hoofd Behandeling bij Groot Emaus (’s Heeren Loo Zorggroep)
Simone Boven Cognitief Gedragstherapeutisch Werker bij Accare
Hanneke Kooiman Raad van Bestuur ASVZ
Rick Kwekkeboom Lector Community Care aan de Hogeschool van Amsterdam
Jeanet Nieuwenhuis Psychiater en LVB-onderzoeker bij VGGNet
Ignace Vermaes Directeur Jeugd Regio Zuid bij Pluryn
Hans Willemsen Beleidsadviseur LVB bij Cordaan
Gerard de Kruijk Directeur a.i. bij Amerpoort
LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl