Sinds 2015 heeft het Landelijk Kenniscentrum LVB (LKC LVB) een Raad van Advies. De Raad van Advies zorgt voor de verbinding tussen de wensen van de deelnemers van het LKC LVB en de activiteiten die het LKC LVB gaat uitvoeren. De Raad van Advies heeft hierbij de verantwoordelijkheid voor de inhoudelijke en strategische advisering, namens de deelnemers van het LKC LVB en in aansluiting op de huidige en toekomstige landelijke en regionale ontwikkelingen .

De Raad van Advies bestaat voor een belangrijk deel uit vertegenwoordigers van deelnemers van het LKC LVB, aangevuld met deskundigen vanuit hogescholen en universiteiten.

Xavier Moonen is benoemd als voorzitter van de Raad van Advies.

De Raad van Advies bestaat op dit moment uit de volgende leden:

Xavier Moonen

(voorzitter)

Beleidsadviseur bij Koraal; Bijzonder Hoogleraar Kennisontwikkeling over jeugdigen en jongvolwassenen met licht verstandelijke beperkingen en gedragsproblemen, Universiteit van Amsterdam; Bijzonder Lector bij Zuyd Hogeschool te Heerlen

Jeannette van den Born

Hoofd Behandeling bij Groot Emaus (’s Heeren Loo Zorggroep)

Simone Boven

Cognitief Gedragstherapeutisch Werker bij Accare

Hanneke Kooiman

Manager zorgondersteuning & ontwikkeling bij ASVZ en Carante Groep

Rick Kwekkeboom

Lector Community Care aan de Hogeschool van Amsterdam

Jeanet Nieuwenhuis

Psychiater en LVB-onderzoeker bij VGGNet

Ignace Vermaes

Directeur Dienstverlening bij Pluryn

Hans Willemsen

Beleidsadviseur LVB bij Cordaan

Anja Winkelaar

Directeur Divisie 2 bij Amerpoort 

LKC LVB        Catharijnesingel 47        3511 GC Utrecht        T 030-7400400          E info@kenniscentrumlvb.nl Neem contact met ons op