Links

LinkedIn pagina Landelijk Kenniscentrum LVB / VOBC
Hier delen we actueel nieuws voor mensen die in hun werk te maken hebben met mensen met een LVB.

www.vobc.nu
De Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra (VOBC) is de brancheorganisatie van instellingen voor behandeling en begeleiding van kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en ernstige gedragsproblematiek: de orthopedagogische behandelcentra (OBC’s).

www.academischewerkplaatskajak.nl
AW Kajak stimuleert een goede verbinding tussen de geestelijke gezondheidszorg en de LVB-zorg ten behoeve van een gezamenlijke kennisontwikkeling, wetenschappelijk onderzoek en scholing en beleid.

www.steffie.nl
De webhulp Steffie geeft kwetsbare doelgroepen, zoals mensen met een licht verstandelijke beperking, uitleg over verschillende onderwerpen. Doordat Steffie gebruik maakt van eenvoudige taal en animaties is de uitleg voor kwetsbare doelgroepen goed te begrijpen.

www.lfb.nu
De LFB is de landelijke belangenorganisatie dóór en vóór mensen met een verstandelijke beperking.

www.mee.nl
MEE is een landelijke organisatie bestaande uit 20 locaties. MEE werkt aan participatie, ondersteuning en opleiding (academie).

www.academischewerkplaatsen-vb.nl
De Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen bundelen hun krachten. Als associatie dragen zij samen bij aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg en ondersteuning aan mensen met beperkingen in de langdurige zorg en aan het versterken van hun positie in de samenleving.

www.wegwijzerjeugdenveiligheid.nl
Een website van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid over jongeren en criminaliteit.
Themapagina over jongeren met een LVB en criminaliteit

www.jongenlastig.nl
Stichting Prisma, Koraal Groep en Lunet Zorg werken samen om de LVB-doelgroep op de kaart te zetten. Zij trekken gezamenlijk op met de website Jong en Lastig?!

www.NJi.nl
Nederlands Jeugdinstituut
NJi – licht verstandelijk beperkte jeugd

www.kennispleingehandicaptensector.nl
Kennisplein Gehandicaptensector
Themapagina over licht verstandelijke beperking

www.vilans.nl
Hét kenniscentrum voor langdurende zorg. Onafhankelijk. Praktijkgericht. En met resultaat.

www.movisie.nl
Het landelijke kennisinstituut met kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling

www.kenniscentrum-kjp.nl
Landelijk Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie verbindt de wetenschap met de praktijk

www.de-borg.nl
De Stichting Landelijk Expertisecentrum De Borg is een samenwerkingsverband van de vier door de overheid erkende SGLVG-instellingen. De afkorting SGLVG staat voor Sterk Gedragsgestoord Licht Verstandelijk Gehandicapt.

www.piresearch.nl
PI Research is een centrum voor onderzoek, innovatie en opleiding gericht op de ontwikkeling, opvoeding en behandeling van kinderen en jeugdigen.

www.vanmontfoort.nl
Kennisonderneming ten behoeve van de publieke sector, met name voor jeugdzorg en jeugdbeleid, politie en justitie en zorg en welzijn

www.trimbos.nl
Het Trimbos-instituut zet zich in voor het verbeteren van de geestelijke gezondheid door het delen van kennis.