Links

www.jongenlastig.nl
Stichting Prisma, Koraal Groep en Lunet Zorg werken samen om de LVB-doelgroep op de kaart te zetten. Zij trekken gezamenlijk op met de website Jong en Lastig?!

www.NJi.nl
Nederlands Jeugdinstituut
NJi – Dossier Licht verstandelijk beperkte jeugd

www.kennispleingehandicaptensector.nl
Kennisplein Gehandicaptensector
Themapagina over licht verstandelijke beperking

www.vilans.nl
Hét kenniscentrum voor langdurende zorg. Onafhankelijk. Praktijkgericht. En met resultaat.

www.movisie.nl
Het landelijke kennisinstituut met kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling

www.kenniscentrum-kjp.nl
Landelijk Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie verbindt de wetenschap met de praktijk

www.de-borg.nl
De Stichting Landelijk Expertisecentrum De Borg is een samenwerkingsverband van de vier door de overheid erkende SGLVG-instellingen. De afkorting SGLVG staat voor Sterk Gedragsgestoord Licht Verstandelijk Gehandicapt.

www.piresearch.nl
PI Research is een centrum voor onderzoek, innovatie en opleiding gericht op de ontwikkeling, opvoeding en behandeling van kinderen en jeugdigen.

www.vanmontfoort.nl
Kennisonderneming ten behoeve van de publieke sector, met name voor jeugdzorg en jeugdbeleid, politie en justitie en zorg en welzijn

www.trimbos.nl
Het Trimbos-instituut zet zich in voor het verbeteren van de geestelijke gezondheid door het delen van kennis.

LKC LVB | Catharijnesingel 47 | 3511 GC Utrechts | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl