Bestuur

Het bestuur van het Landelijk Kenniscentrum LVB:

mw. drs. J.H.M. (José) Schilderinck, bestuurder Ambiq

 

LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl