Kenniscentrum

WAT DOEN WIJ

De stichting Landelijk Kenniscentrum LVB ontwikkelt en deelt kennis over de persoonlijke ontwikkeling, opvoeding en maatschappelijke participatie van mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Zij doet dat samen met haar deelnemers en met externe deskundigen.
De deelnemers aan het Landelijk Kenniscentrum LVB zijn organisaties uit de gehandicaptenzorg, jeugdhulp en ggz. Er wordt actief samenwerkt met universiteiten, hogescholen en kenniscentra. Voor een overzicht van de participerende organisaties, zie deelnemers.

Het Kenniscentrum is er voor alle (aankomende) professionals die te maken hebben met mensen met een LVB.

MEEDOEN

Nieuwe deelnemers zijn welkom!
Wat verwachten wij van onze deelnemers?
Actieve deelname aan de inhoudelijke activiteiten van het Kenniscentrum zodat nieuwe kennis ontwikkeld én toegepast kan worden.

Van onze deelnemers vragen wij een financiële bijdrage voor het functioneren van het Kenniscentrum.

CONTACT

Meer informatie over de activiteiten van het Landelijk Kenniscentrum LVB:
Jolanda Douma (onderzoekscoördinator) 030-7400400

Algemene informatie over de organisatie en deelname:
Maartje Timmermans (directeur) 030-7400400

Landelijk Kenniscentrum LVB

Bezoekadres:

Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht
Postadres:

Postbus 519 | 3500 AM Utrecht

Zie hier de route.

LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl