Kenniscentrum

Wat wij doen

Wij zijn een netwerkorganisatie die kennis over een licht verstandelijke beperking (LVB) aanjaagt, bundelt en toegankelijk maakt voor professionals in het veld. Wie zijn dat? We richten ons op iedereen die in contact staat met jeugdigen en volwassenen met een LVB. Dat kan in de gespecialiseerde LVB-jeugdzorg (Orthopedagogische Behandelcentra), de Gehandicaptenzorg of de jeugd- en volwassen-GGZ zijn, maar ook in de wijkteams, het onderwijs of de schuldhulpverlening.

Waarom doen we dit? We zien graag dat iedereen met een LVB  gewoon kan meedoen in de samenleving. En dat benodigde ondersteuning, begeleiding of zorg zo goed mogelijk aansluit bij de persoon. Daar is kennis voor nodig èn een goed netwerk waarin professionals uit de verschillende sectoren elkaar weten te vinden.

Meedoen

We kunnen onze doelstelling niet waarmaken zonder de expertise van en samenwerking met onze partners in de gehandicaptenzorg, (gespecialiseerde) jeugdhulp en GGZ. Dat geldt niet alleen voor hun inhoudelijke betrokkenheid, maar ook voor hun financiële bijdrage. Wilt u met ons werken aan onze doelstelling dan gaan we graag met u in gesprek.

Lees hier meer over onze leden en de redenen om lid te worden

Contact

Meer informatie over de activiteiten van het Landelijk Kenniscentrum LVB:
Jolanda Douma (onderzoekscoördinator) 030-7400400

Algemene informatie over de organisatie en deelname:
Maartje Timmermans (directeur) 030-7400400

Landelijk Kenniscentrum LVB

Bezoekadres:

Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht
Postadres:

Postbus 519 | 3500 AM Utrecht

Bekijk hier de route.