De stichting Landelijk Kenniscentrum LVB heeft tot doel, in samenwerking met haar deelnemers en externe deskundigen, het ontwikkelen, samenbrengen en delen van kennis over de persoonlijke ontwikkeling, opvoedingssituatie en maatschappelijke participatie van mensen met een licht verstandelijke beperking.

In het Landelijk Kenniscentrum LVB participeren organisaties uit de gehandicaptenzorg, jeugdzorg en ggz en er zijn actieve werkrelaties met universiteiten, hogescholen en kenniscentra. Een overzicht van de participerende organisaties vindt u bij het kopje deelnemers.

Het Landelijk Kenniscentrum LVB zet zich in voor: 

- het bevorderen van wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek op het gebied van diagnostiek en begeleiding / behandeling van jeugdigen met een LVB en hun gezinnen. Dit gebeurt onder andere in projecten die vanuit het LKC geïnitieerd worden;

de onderbouwing van evidence based werken door het ontwikkelen en onderzoeken van effectieve interventies en methodieken. Coping LVB is hier een voorbeeld van;

- het fungeren als landelijk trefpunt voor onderzoekers en professionals, onder andere door het uitgeven van het tijdschrift Onderzoek & Praktijk.

LKC LVB        Catharijnesingel 47        3511 GC Utrecht        T 030-7400400          E info@kenniscentrumlvb.nl Neem contact met ons op