Zorg voor de Jeugd Projecten

ZORG VOOR DE JEUGD PROJECTEN

Het Landelijk Kenniscentrum LVB draagt met vier projecten bij aan het VWS Actieprogramma Zorg voor de Jeugd

Ken jij de problemen en oplossingen voor mensen met een licht verstandelijke beperking? In alle projecten staan bewustwording van, en inzicht in, een LVB centraal. Dit is een eerste cruciale stap in volwaardige participatie van jeugdigen met een LVB aan de maatschappij. Op tijd herkennen voorkomt veel problematiek op latere leeftijd en helpt jongeren een beter toekomstperspectief te bieden. Kortom: voorkomen is altijd beter dan genezen!

In de vier projecten werken we samen met partners in de zorg, met wijkteams en gemeenten, het veiligheidsdomein en het basisonderwijs. Hiermee sluiten we zo veel mogelijk aan bij initiatieven in verschillende regio’s en ondersteunen we bij de opzet, uitvoering of doorontwikkeling van die initiatieven. 

We ontwikkelen daarbij diverse materialen, waaronder e-learning modules die voor iedere professional toegankelijk worden.