Preventie

PREVENTIE EN SOCIALE MEDIA
Voorkomen dat jongeren met een LVB en/of psychische problemen in de handen vallen van loverboys/mensenhandelaren heeft prioriteit. Onderwerpen als normen en waarden in relaties en seksualiteit, weerbaarheid en media zijn hierbij aan de orde. De benadering van die onderwerpen dient afgestemd te zijn op de doelgroep en op de laatste ontwikkelingen in de virtuele wereld. Sociale media spelen een belangrijke rol in de problemen met loverboys!

VOORLICHTING OP SCHOOL
Op school zouden preventieprogramma’s en voorlichting eigenlijk standaard in het reguliere lespakket moeten zitten, al beginnend in het primair onderwijs. Diverse organisaties bieden trainingen en voorlichting aan.

PREVENTIEMATERIAAL
De laatste jaren is veel preventiemateriaal ontwikkeld. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid maakte daarom, in samenwerking met het ministerie van VWS en het ministerie van O C en W, een praktische en overzichtelijke digitale folder. In deze folder staat preventiemateriaal gerangschikt naar verschillende groepen potentiële slachtoffers:

  • jongeren in het basisonderwijs;
  • jongeren vanaf 12 jaar;
  • jongeren met een licht verstandelijke beperking, in de GGZ of in het speciaal onderwijs;
  • jongeren met een andere culturele achtergrond.

Daarnaast bevat de folder materiaal voor ouders en professionals.

Folder Preventiemateriaal mensenhandel 

PRATEN OVER SEKS EN SOCIALE MEDIA
Praten met jongeren over seks en over nare seksuele ervaringen (off- en online) is niet gemakkelijk maar heel belangrijk. Beperkte seksuele weerbaarheid, meegemaakt seksueel misbruik en onbehandelde PTSS maken van jongeren een makkelijke prooi van uitbuiters. Mensenhandelaren zijn gericht op zoek in deze groep.
Jongeren gebruiken sociale media om te experimenteren met seksueel gedrag. Sociale media lenen zich tegelijkertijd ook erg goed voor het ronselen en inpalmen (‘grooming’) van jongeren met als uiteindelijke doel seksuele uitbuiting. Vraag een jongere daarom niet alleen of hij of zij iets naars heeft meegemaakt in het dagelijkse leven, maar ook of er misschien online iets is voorgevallen. Wanneer er sprake is van een LVB is een duidelijke woordkeuze belangrijk. Het helpt om zo concreet mogelijk te zijn. Begin met een jongere te vragen hoe zijn of haar dag op internet was.

Lees meer: Hoe was jouw dag op internet?

MEER LEZEN OVER SOCIALE MEDIA?
Baas, N. (2015). Samen de online wereld verkennen. Huizen: Uitgeverij Pica.
Delfos, M. (2013). In 80 dagen de virtuele wereld rond. Amsterdam: SWP.
Hop, L., & Delver, B. (2013). De WIFI-generatie de jeugd op het mobiele internet: Vliegensvlug en
Vogelvrij. Amsterdam: Nationale Academie voor Media en Maatschappij.
Valkenburg, P. (2014) Schermgaande jeugd: Over jeugd en media. Amsterdam: Prometheus.
Walrave, M., & Ouytsel, J. van (2014) Mediawijs Online : Jongeren en sociale media. Tielt: Lannoo Campus.

VLAGGENSYSTEEM EN BUITEN DE LIJNEN
‘Buiten de lijnen’ is een pedagogische interventie die professionals helpt te reageren op seksueel (grensoverschrijdend) gedrag bij minderjarigen met een beperking of jongeren met een seksueel trauma. De handleiding gaat niet alleen over slachtofferschap maar ook over ongewenst gedrag van een jongere zelf.
‘Buiten de lijnen’ past het Vlaggensysteem toe dat inmiddels veel gebruikt wordt binnen de jeugdzorg en de gehandicaptenzorg. Zaken als ‘gender’ en ‘cultuur’ zijn van grote invloed op de seksuele ontwikkeling van kinderen en op de houding van professionals en krijgen daarom veel aandacht in dit systeem.

Meer informatie: Nederlands Jeugdinstituut