Handreikingen en Aanbevelingen

Hoe was jouw dag op internet?
Hoe signaleer je slachtoffers?
Hoe meld je (vermoedelijke) slachtoffers van mensenhandel/loverboys bij CoMensha?
Hoe zorg je voor goede samenwerking met politie en justitie?
Ben je (vermoedelijk) slachtoffer van een loverboy?
Is uw kind (vermoedelijk) slachtoffer van een loverboy?
Tien aanbevelingen

CONFERENTIE LOVERBOYPROBLEMATIEK 2017

“Laten we niet naïef zijn, er zijn nog steeds kwetsbare jongeren die tussen de kieren van onze aanpak glippen” zei staatssecretaris Martin van Rijn bij het in ontvangst nemen van de aanbevelingen van de commissie ‘Aanpak minderjarige slachtoffers mensenhandel/ loverboys met een licht verstandelijke beperking (LVB) of psychische problematiek (GGZ)’ .
Op 16 februari 2017 werden in Utrecht werden tijdens een druk bezochte conferentie tien aanbevelingen gepresenteerd. Resultaten van het project dat het Landelijk Kenniscentrum LVB en het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie in samenwerking met de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, GGZ Nederland, Jeugdzorg Nederland en de Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra (VOBC) hadden uitgevoerd.
De conferentie begon met verhalen van ervaringsdeskundigen Angela en Hajar. Zij benadrukten het belang van de inzet van ervaringsdeskundigen bij preventie.
Nationaal rapporteur mensenhandel Corinne Dettmeijer pleitte niet alleen voor meer voorlichting en preventie, maar ook voor het beter signaleren van potentiële slachtoffers en voor goede hulpverlening. Er voor zorgen dat meisjes niet opnieuw in de problemen raken valt daar ook onder.
VGN bestuurder Gertrude van den Brink benadrukte dat helder taalgebruik belangrijk is in een gesprek met mensen met een LVB: de vraag of een cliënte contacten had via internet werd met ‘nee’ beantwoord. Maar contacten via Facebook bleek ze wel te hebben.
Mariëlle Ploumen, directeur behandelzaken bij Reinier Van Arkel, benadrukte in een gesprek met de aanwezige staatssecretaris de noodzaak van het blijvend bespreekbaar maken van seksualiteit.

AANPAK MENSENHANDEL/LOVERBOYPROBLEMATIEK BINNEN GEMEENTEN EN WIJKTEAMS

Mensenhandel/ loverproblematiek blijkt zich niet te beperken tot de randstad of (middel)grote steden. In opdracht van het ministerie van VWS en de Vereniging van  Nederlandse gemeenten (VNG) ging het NJi na hoe gemeenten de aanpak voor slachtoffers organiseren en in hun beleid vastleggen. De rol van wijkteams werd onderzocht wat resulteerde in aandachtspunten voor gemeenten.

Op basis van de uitkomsten van het project het Landelijk Kenniscentrum LVB en partners zijn de handreikingen van de commissie Azough aangepast.

INFORMATIE VOOR SLACHTOFFERS EN OUDERS

De adviezen en handreikingen op deze pagina’s zijn bedoeld voor zorgprofessionals. Ben je zelf (mogelijk) slachtoffer van een loverboy? Of de ouder of een bekende van een (mogelijk) slachtoffer? Zoek je hulp of advies? Kijk op slachtofferwijzer.nl of neem contact op met een van de volgende organisaties:
Fier, hulp bij geweld
WATCH Nederland

In een aantal regio’s zijn meldpunten loverboyproblematiek.
Neem contact op met Veilig Thuis: 0800 – 2000

Lees meer over de werkwijze van mensenhandelaren/ loverboys en het risicoprofiel van slachtoffers op de website van het NJi.