Thema 3. Bestaande kennis delen en 4. Kennis ontwikkelen

Het wordt pas helder wat er nog ontwikkeld zou kunnen worden op het gebied van psychische problematiek bij mensen met een LVB als duidelijk is wat er allemaal al ontwikkeld is (dit wordt op bepaalde gebieden ook al gedaan binnen thema 1 en 2). Dus thema 4 begint met een goed beeld door thema 3. Daarnaast zijn er ook al andere partijen die kennis ontwikkelen waar de in deze kennisgroep vertegenwoordigde organisaties contacten mee hebben.

Het gaat binnen dit thema 3 om kennis delen over inhoudelijke onderwerpen, behandelvormen/interventies, maar ook om kennis over welke onderzoeken gedaan worden. Bij dit laatste hoort ook zicht krijgen op de leerstoelen en lectoraten die op dit thema aansluiten en de onderzoeken die daar gedaan zijn of worden. De opdracht voor deze werkgroep is daarom:

  • Inventariseren wat voor wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek er door wie wordt gedaan binnen het hoofdthema LVB en psychische problemen.
LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl