Kennisgroep LVB en GGZ

Mensen met een LVB en psychische problematiek

Veel deelnemers van het Landelijk Kenniscentrum LVB bieden ondersteuning aan (jong)volwassenen met een LVB en psychische problematiek. Het gaat zowel om organisaties voor mensen met een LVB als om GGZ-organisaties. De combinatie van LVB en GGZ-problematiek komt in beide typen zorgorganisaties vaak voor, en in beide zorgsectoren worden uitdagingen ervaren om deze cliënten zo goed mogelijk te ondersteunen. Dit begint met het onvoldoende herkennen van een LVB of van psychische problematiek.

Als een LVB in de GGZ niet wordt herkend, is de kans van slagen van de behandeling klein, omdat de bejegening, diagnostiek, behandeling niet aansluiten bij een LVB.
Het niet herkennen van psychische problematiek bij cliënten met een LVB in de LVB-zorg kan ook negatieve gevolgen hebben. Want dit kan ertoe leiden dat die persoon niet voor deze psychische problemen behandeld wordt, met verergering van de problemen en een grotere lijdensdruk als gevolg.

Vervolgens zijn ook de diagnostiek, alledaagse ondersteuning of begeleiding en de behandeling ingewikkelder als iemand zowel een LVB als psychische problemen heeft.

Kennisgroep LVB en GGZ

Om de herkenning van een LVB en van psychische problemen te bevorderen en de handelingsverlegenheid op het gebied van diagnostiek, begeleiding en behandeling te verminderen, is de Kennisgroep LVB en GGZ in het leven geroepen, onder leiding van Jeanet Nieuwenhuis. Doel van deze kennisgroep was om tot een overzicht van belangrijke informatiebronnen te komen die moeten bijdragen aan een betere ondersteuning en behandeling van (jong)volwassenen met een LVB en psychische problematiek in beide zorgsectoren. Voor informatie over jeugdigen met een LVB en psychische problematiek, verwijzen we naar Academische Werkplaats Kajak.

De kennisgroep bestond grotendeels uit gedragskundigen en psychiaters van deelnemers van het Landelijk Kenniscentrum LVB. Zij waren werkzaam in de LVB-zorg of in de GGZ en hadden allen kennis van en ervaring met het ondersteunen van mensen met een LVB en psychische problematiek.

Aan hen is gevraagd welke bronnen zij kennen en gebruiken om mensen met een LVB en psychische problematiek uiteindelijk goed te kunnen ondersteunen en behandelen. Ook is op internet gezocht naar bronnen die hieraan kunnen bijdragen. Dit resulteerde in een eerste overzicht van informatiebronnen. Deze lijst is via een internetconsultatie en vervolgens in een online bijeenkomst met deze en andere professionals doorgenomen. De bronnen zijn getoetst op basis van de criteria correctheid, relevantie en bruikbaarheid.

Er werd niet gestreefd naar volledigheid, maar we wilden vooral die bronnen vermelden die juiste en relevante informatie verstrekken over een specifiek onderwerp.

Informatiebronnen LVB en Psychiatrie

Bovengenoemde activiteiten hebben in mei 2021 geresulteerd in het overzicht van informatiebronnen. Dit zijn vooral links naar websites en naar publicaties die te downloaden of te bestellen zijn. Daarnaast verwijzen we ook naar e-learnings.

Het overzicht start met bronnen over de kenmerken van een LVB en hoe een LVB gesignaleerd en gediagnosticeerd kan worden. Vervolgens geven we bronnen weer over hoe in de communicatie en bejegening op een LVB kan worden aangesloten en geven we links naar informatie over een aantal ondersteuningsmethodieken die vaak in de LVB-zorg gebruikt worden.

Vervolgens verwijzen we naar bronnen die informatie bieden over psychische problemen of stoornissen in het algemeen, want bij mensen met een LVB komen over het algemeen dezelfde stoornissen voor en zijn de kenmerken of symptomen daarvan ook vergelijkbaar met die van mensen zonder een LVB.

Daarna gaan we dieper in op wat bekend is over de combinatie LVB en psychische problemen: Hoe moet bijvoorbeeld diagnostisch onderzoek bij mensen met een LVB gedaan worden en hoe pas je een behandeling aan?

Tot slot geven we voor de meest voorkomende stoornissen aan waar informatie te vinden is over die specifieke stoornis in combinatie met een LVB en, indien bekend, geven we links naar specifieke diagnostische instrumenten, ondersteuningsmogelijkheden en interventies.

Update van dit bronnenoverzicht

Dit overzicht is niet af, want de ontwikkelingen op dit gebied staan niet stil. De opgenomen bronnen zullen met enige regelmaat worden gecontroleerd op relevantie en updates, maar ook worden aangevuld met nieuwe bronnen.

Suggesties voor wijzigingen of aanvullingen kunnen gemaild worden naar Jolanda Douma  

 

 

LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl