De Academische Werkplaats Kajak

De Academische Werkplaats Kajak is in 2016 opgericht door het Landelijk Kenniscentrum LVB en het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie, in samenwerking met hun lidinstellingen Karakter, Pluryn, de Bascule,  ’s Heeren Loo, Ambiq en de Banjaard.

De Academische Werkplaats Kajak heeft als missie om de eigen regie en de maatschappelijke participatie van jeugdigen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en psychische problematiek te vergroten. Om dit mogelijk te maken is een goede verbinding tussen de geestelijke gezondheidszorg en de LVB-zorg nodig. Kajak stimuleert een gezamenlijke kennisontwikkeling, wetenschappelijk onderzoek en er worden voorstellen voor scholing en beleid ontwikkeld.

De kern van de Academische Werkplaats Kajak bestaat uit werkgroepen met leden uit het hele land die gezamenlijk werken aan praktisch toepasbare producten. De producten variëren van een Handboek Psychiatrie en lichte verstandelijke beperking, onderzoek naar het effect van eHealth bij LVB, richtlijnontwikkeling voor cognitieve gedragstherapie bij mensen met een LVB, etc.

De Academische Werkplaats Kajak heeft een eigen website. Daar is alle informatie te vinden over de achtergrond en activiteiten van Kajak: https://www.academischewerkplaatskajak.nl/ .

LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl