Onze projecten


lees meer...

Projectplan Actieprogramma Zorg voor de Jeugd


lees meer...

Kennisgroep LVB en GGZ

Academische Werplaats Kajak
lees meer...

De Academische Werkplaats Kajak is in 2016 opgericht door het Landelijk Kenniscentrum LVB en het Kenniscentrum Kinder-


lees meer...

Afgerond: Ervaren knelpunten in de alledaagse begeleiding van jongeren met een LVB en een niet-Nederlandse achtergrond


lees meer...

Afgerond: Project ‘Richtlijn Effectieve Interventies LVB’


lees meer...

Afgerond: Project ‘Richtlijn Diagnostisch Onderzoek LVB’


lees meer...

Afgerond: Project 'Slachtoffers van mensenhandel/loverboys'
LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl