Comensha
Het is belangrijk dat alle slachtoffers (ook vermoedelijke) van loverboys gemeld en geregistreerd worden bij CoMensha. Comensha is het landelijke Coördinatiecentrum Mensenhandel in Nederland. Registratie laat zien hoe veel slachtoffers er zijn en hoe zij tot slachtoffer gemaakt worden. Dit is belangrijk om het probleem in beeld te brengen, lokaal en landelijk. Zo kunnen slachtoffers en daders eerder herkend worden en kan de hulp aan slachtoffers worden verbeterd. Ook de publieke opinie en politieke agenda vragen om een helder beeld van dit type criminaliteit.

Comensha faciliteert in verschillende regionale en multidisciplinaire overlegvormen met betrekking tot mensenhandel/ loverboyproblematiek. Zie het overzicht voor de overlegvormen in jouw regio.

Wat kan je als professional doen?
Professionals spelen een belangrijke rol in het melden van slachtoffers. Heeft u te maken met iemand die slachtoffer is van loverboys? Lees dan in de handreiking hoe u een vermoedelijk slachtoffer van een loverboy kunt melden bij CoMensha. U leest wat een melding inhoudt en hoe het zit met het krijgen van toestemming van de ouders en het slachtoffer. Bij melding is een schriftelijke toestemmingsverklaring nodig. Slachtoffers ouder dan 16 jaar vullen deze zelf in. Bij slachtoffers jonger dan 16 jaar wordt de verklaring ingevuld door de ouders of voogd van het slachtoffer. Om ouders en jeugdigen te informeren over wat een melding bij CoMensha inhoudt zin twee folders gemaakt.

Download handreiking 'Hoe meld je (vermoedelijke) slachtoffers van loverboys/mensenhandel?'
Download model toestemmingsverklaring
Download folder 'Ben je (vermoedelijk) slachtoffer van een loverboy?'
Download folder 'Is uw kind (vermoedelijkmodel toestemmingsverklaring) slachtoffer van een loverboy?'

 

Kijk op de website van het Nederlands Jeugdinstituut voor aandachtspunten met betrekking tot registratie door gemeenten en wijkteams.

LKC LVB        Catharijnesingel 47        3511 GC Utrecht        T 030-7400400          E info@kenniscentrumlvb.nl Neem contact met ons op