Ontwikkeling Generieke module Psychische stoornissen en een LVB

Mensen met een psychische stoornis en een LVB, of met vermoedens daarvan, bevinden zich deels in de verstandelijk gehandicaptenzorg (VG), deels in de GGZ. Een deel komt ook terecht in de verslavingszorg, forensische zorg, eerstelijnszorg (o.a. huisartsen), OGGZ en maatschappelijke opvang. In de GGZ worden patiënten primair behandeld voor hun psychische stoornis. Er is niet altijd oog voor, of kennis van, mogelijke LVB-problematiek. Omgekeerd hebben professionals in de VG vaak onvoldoende kennis van het herkennen, diagnosticeren en behandelen van psychische stoornissen. Het gevolg is dat mensen met een psychische stoornis en een LVB niet altijd de juiste zorg krijgen.

DE MODULE

De generieke Module Psychische Stoornissen & LVB is daarom speciaal ontwikkeld. De module biedt aanbevelingen ter ondersteuning van zorgprofessionals zowel binnen de GGZ als binnen de verstandelijk gehandicaptenzorg (VG) en verwante sectoren. Hij verschaft patiënten en betrokkenen inzicht in de beschikbare evidentie, in best practices en in de organisatie van de zorg voor patiënten.
Het project is op 1 juli 2015 gestart en in 2017 afgerond. Het is uitgevoerd door het Trimbos-instituut op aanvraag van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en Kristal Centrum Psychiatrie en Verstandelijke Beperking. De uitvoering gebeurde in samenwerking met diverse patiëntenorganisaties, beroepsverenigingen en expertisecentra. Het Landelijk Kenniscentrum LVB maakte deel uit van de adviesgroep.

Generieke Module Psychische Stoornissen & LVB