Kennisgroep LVB en GGZ

ACHTERGROND

Jeugdigen met een LVB en psychische problematiek

De Academische Werkplaats Kajak is opgericht door het Landelijk Kenniscentrum LVB en het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en heeft als missie om de eigen regie en de maatschappelijke participatie van jeugdigen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en psychische problematiek te vergroten. In verschillende werkgroepen met leden uit het hele land wordt gezamenlijk gewerkt aan praktisch toepasbare producten, zoals richtlijnen en handreikingen voor de praktijk.

(Jong)volwassenen met een LVB en psychische problematiek

Veel deelnemers van het Landelijk Kenniscentrum LVB bieden ook ondersteuning aan (jong)volwassenen met een LVB en psychische problematiek. Het gaat hier zowel om organisaties voor mensen met een LVB als om GGZ-organisaties.

In beide sectoren worden verschillende vraagstukken of uitdagingen ervaren om deze cliënten zo goed mogelijk te ondersteunen. Die liggen vooral op het gebied van het herkennen van een LVB in de GGZ (en daar vervolgens op aansluiten in diagnostiek en behandeling) en de herkenning en behandeling van psychische problematiek in de LVB-zorg. Maar ook de samenwerking tussen beide sectoren, gericht op beter maatwerk in ondersteuning en behandeling moet verder ontwikkeld worden.

Doel Kennisgroep LVB en GGZ

Om de ondersteuning, diagnostiek en behandeling van mensen met een LVB en psychische problematiek te verbeteren is de Kennisgroep LVB en GGZ in het leven geroepen.

Professionals van de deelnemers van het Landelijk Kenniscentrum LVB, vanuit beide zorgsectoren, zijn in dit kader in 2018 drie keer bijeengekomen. Hierdoor is duidelijk geworden waar de uitdagingen vooral liggen en waar gezamenlijk  gezocht kan worden naar manieren om dit aan te pakken. Dit heeft geresulteerd in drie activiteiten of thema’s die hieronder worden toegelicht.

In 2019 worden onderstaande thema’s in groepen van professionals met elkaar opgepakt.

Thema 1. Herkennen van LVB in de GGZ en van GGZ-problematiek in de LVB-zorg

Thema 2. Samenwerking tussen LVB-zorg en GGZ regionaal

Thema 3. Bestaande kennis delen en 4. Kennis ontwikkelen