In toenemende mate krijgt de zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking te maken met de schadelijke gevolgen van alcohol- en drugsgebruik van hun cliënten. Ondanks dat in de afgelopen 5 jaar de kennis over methoden voor preventie, begeleiding en behandeling bij problematisch middelengebruik bij deze doelgroep is toegenomen, wordt dit niet altijd toegepast in de praktijk.

Het Trimbos-instituut is daarom, in nauwe samenwerking met o.a. het Landelijk Kenniscentrum LVB en De Borg, in februari 2012 een verbeterproject gestart om hier verandering in te brengen. Dit project is onderdeel van het ZonMw-programma Zorg voor Beter II. De slotbijeenkomst vindt plaats op 16 april 2013.

Meer informatie over dit verbeterproject, waaronder presentaties en nieuwsbrieven, vindt u op de website van het Kennisplein Gehandicaptensector. Daar wordt ook verwezen naar www.bekijkhetnuchter.nl waar aan jeugdigen met een LVB op een eenvoudige manier uitgelegd wordt wat alcohol en blowen met iemand kan doen.

LKC LVB        Catharijnesingel 47        3511 GC Utrecht        T 030-7400400          E info@kenniscentrumlvb.nl Neem contact met ons op