Het Landelijk Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie (KJP) heeft in 2011 een themaprotocol voor de diagnostiek en behandeling van jeugdigen met een LVB en psychiatrische stoornissen opgesteld. Het Landelijk Kenniscentrum LVB heeft hierin een adviserende rol gehad, was actief lid van de expertgroep en meelezer van de concepttekst. Het themaprotocol is vanaf december 2011 via deze link te openen.

LKC LVB        Catharijnesingel 47        3511 GC Utrecht        T 030-7400400          E info@kenniscentrumlvb.nl Neem contact met ons op