De gedragsinterventie So-Cool is in opdracht van de Raad voor de Kinderbescherming ontwikkeld door Van Montfoort en het Expertisecentrum William Schrikker en is een gedragsinterventie voor jongens en meisjes met een licht verstandelijke beperking (LVB) die tekorten vertonen in de sociale probleemoplossingsvaardigheden. De jongeren volgen de training in een gedwongen kader: in het kader van een leerstraf, als een module van een Gedragsbeïnvloedende Maatregel of als een bijzondere voorwaarde bij een voorwaardelijke veroordeling.
So-Cool is in 2013 erkend door de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie (EC) voor een periode van vijf jaar en loopt tot juni 2018. In die periode moet een proces- en doeltreffendheidsevaluatie plaatsvinden aan de hand waarvan de EC het programma opnieuw beoordeelt. Binnen een termijn van nog eens drie jaar dient de effectiviteit te worden onderzocht en volgt de ex-post beoordeling door de EC. Deze procesevaluatie vindt plaats voorafgaand aan de doeltreffendheid- en effectevaluatie en heeft tot doel te bestuderen hoe de implementatie van So-Cool is verlopen en of de gedragsinterventie wordt uitgevoerd zoals beschreven in de handleidingen. Om uitspraken te kunnen doen over de effectiviteit van een interventie is het noodzakelijk om inzicht te hebben in de programma-integriteit.
Door het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) is opdracht verleend aan DSP-groep voor de uitvoering van het onderzoek. Het Landelijk Kenniscentrum LVB maakt deel uit van de begeleidingscommissie die voor dit onderzoek is ingesteld onder voorzitterschap van prof. dr. Robert Didden, Radboud Universiteit Nijmegen.

Het onderzoek is in mei 2016 afgerond. Het rapport ‘Procesevaluatie gedragsinterventie So-Cool’ is op de website van het WODC geplaatst. Via deze link is het rapport te downloaden.

LKC LVB        Catharijnesingel 47        3511 GC Utrecht        T 030-7400400          E info@kenniscentrumlvb.nl Neem contact met ons op