Mensen met (het vermoeden van) een psychische stoornis en (een vermoeden van) een LVB bevinden zich deels in de verstandelijk gehandicaptenzorg (VG), deels in de GGZ en deels ook in andere sectoren zoals de verslavingszorg, de forensische zorg alsmede de eerstelijnszorg (o.a. huisartsen), de OGGZ en de maatschappelijke opvang. In de GGZ worden patiënten primair behandeld voor hun psychische stoornis en is er niet altijd oog voor en kennis van onderliggende of gerelateerde LVB-problematiek. Omgekeerd hebben professionals in de VG vaak onvoldoende kennis van het herkennen, diagnosticeren en behandelen van psychische stoornissen. Gevolg is dat mensen met een psychische stoornis en een LVB lang niet altijd de zorg krijgen die ze nodig hebben.

De te ontwikkelen generieke module Psychische stoornissen & LVB biedt aanbevelingen ter ondersteuning van het handelen van zorgprofessionals zowel binnen de GGZ als binnen de verstandelijk gehandicaptenzorg (VG) en aanpalende sectoren. De bedoeling is daarmee de zorg voor patiënten met een psychische stoornis en LVB te verbeteren. De generieke module biedt patiënten en naastbetrokkenen inzicht in de beschikbare evidentie, in ‘best practices’ en in de organisatie van zorg voor patiënten.

Het project is op 1 juli 2015 gestart en heeft een looptijd van maximaal 24 maanden. Het wordt uitgevoerd door het Trimbos-instituut op aanvraag van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en  Kristal Centrum Psychiatrie en Verstandelijke Beperking. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met diverse patiëntenorganisaties, beroepsverenigingen en expertisecentra. Het Landelijk Kenniscentrum LVB maakt deel uit van de adviesgroep.

LKC LVB        Catharijnesingel 47        3511 GC Utrecht        T 030-7400400          E info@kenniscentrumlvb.nl Neem contact met ons op