Op initiatief van het Landelijk Kenniscentrum LVB hebben Cello en Middin (voorheen Steinmetz | de Compaan), beide VG-zorgaanbieders, het gesprek geopend over duurzame begeleiding van mensen met een LVB. In het gesprek stonden vragen centraal als; hoe zorg je voor continuïteit in het zorgaanbod na het bereiken van de volwassen leeftijd en hoe realiseer je een flexibel aanbod van ketenzorg dat aansluit bij variërende problematiek in een complexe sociale context?

De uitkomsten van hun besprekingen zijn bijeengebracht in het artikel ‘Verbinding zoeken’ van Johan Willems en Christiaan Slooff. Dit artikel is verschenen in het voorjaarsnummer 2012 van Onderzoek & Praktijk. Het streven is om het gesprek voor te zetten en te verbreden met deelnemers van het LKC LVB.

LKC LVB        Catharijnesingel 47        3511 GC Utrecht        T 030-7400400          E info@kenniscentrumlvb.nl Neem contact met ons op