In samenwerking met partijen in het veld (waaronder Yulius, Lijn5, ’s Heeren Loo, het Landelijk Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en het Landelijk Kenniscentrum LVB) heeft het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) een e-learningcursus ‘Kinder- en Jeugdmedicatie’ ontwikkeld. Deze cursus is bedoeld voor MBO- en HBO-opgeleide medewerkers (bijv. SPW) met een niet-medische en niet-verpleegkundige achtergrond die direct betrokken zijn bij het medicatieproces van kinderen en jongeren met een psychiatrische stoornis en/of licht verstandelijke beperking.

De nadruk in deze cursus ligt op psychofarmaca en alles wat aandacht vraagt rond het goed gebruik van deze medicijnen door kinderen en jongeren. Ook komen enkele andere veel voorkomende medicijngroepen aan bod.

Met deze e-learning kunnen begeleiders op een snelle en eenvoudige wijze hun kennis bijspijkeren.

De e-learning duurt circa 2,5 uur, accreditatie is aangevraagd.

Om deze nieuwe cursus ‘Kinder- en Jeugdmedicatie’ goed te volgen, is basiskennis op het gebied van medicatie en medicatieveiligheid noodzakelijk. Deze kennis kan opgedaan worden door het volgen van de e-learning cursus Duidelijkheid over medicijngebruik deel 1 van het IVM.

Het Landelijk Kenniscentrum LVB heeft een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van deze e-learning ‘Kinder- en Jeugdmedicatie’ door na te gaan of de inhoud voldoende aansluit bij en werkbaar is voor begeleiders in de zorg voor jeugdigen met een LVB.

Informatie over deze e-learning vindt u hier: http://www.medicijngebruik.nl/product/detail/99

Voor vragen/opmerkingen, zie www.medicijngebruik.nl of bel 0888 800 400.

LKC LVB        Catharijnesingel 47        3511 GC Utrecht        T 030-7400400          E info@kenniscentrumlvb.nl Neem contact met ons op