Het onderzoeksproject Dwang en Drang is gericht op het verantwoord omgaan met en het afbouwen van vrijheidsbeperking in de zorg voor jongeren en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Voor de uitvoering van het project is RAAK-subsidie verkregen door Hogeschool Leiden - Cluster Social Work & Toegepaste Psychologie. Daarnaast zijn de volgende consortiumpartners bij dit project betrokken: VUMC/EMGO+, William Schrikker Groep, Dichterbij, OBC De La Salle (Koraal Groep) en het Landelijk Kenniscentrum LVB.

In het project wordt nagegaan hoe begeleiders en professionals in de zorg voor jongeren en jongvolwassenen met een LVB verantwoord om kunnen gaan met vrijheidsbeperkende maatregelen, gegeven de diverse juridische kaders die van toepassing zijn op jongeren en jongvolwassenen met een LVB. Dit project heeft vier specifieke doelen.

1.      Het juridische kader voor de zorg aan jongeren en jongvolwassenen met LVB inzichtelijk maken door de diverse (huidige en toekomstige) wetten naast elkaar te leggen en te vergelijken op het thema vrijheidsbeperking/dwang en drang. De resultaten van dit deelonderzoek vindt u hier.

2.      Het juridische begrippenkader nader invullen dan wel vereenvoudigen voor begeleiders in het veld. Hierbij wordt de beleving van zowel de begeleider als de jongeren en jongvolwassenen centraal gesteld.

3.      De kwaliteitscriteria die er nu liggen voor de VG-sector aanvullen, vertalen en verdiepen voor de zorg aan jongeren en jongvolwassenen met LVB. De resultaten van dit deelonderzoek vindt u hier.

4.      De specifieke kwaliteitscriteria voor de LVB-doelgroep omzetten in praktische adviezen/richtlijnen voor begeleiders.

Het LKC LVB is consortiumpartner en zal de implementatie van de resultaten helpen bevorderen. Meer informatie over dit onderzoeksproject vindt u op de projectwebsite.

www.dwangendrang.nl

LKC LVB        Catharijnesingel 47        3511 GC Utrecht        T 030-7400400          E info@kenniscentrumlvb.nl Neem contact met ons op