Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) heeft in 2011 een dossier aangemaakt met de titel ‘Licht verstandelijk beperkte jeugd’. Het Landelijk Kenniscentrum LVB heeft in het proces naar de uiteindelijke versie van dit dossier een adviserende rol gehad en heeft de concepttekst van inhoudelijke en tekstuele feedback voorzien. Het dossier is in januari 2012 openbaar gemaakt en is hier in te zien.

LKC LVB        Catharijnesingel 47        3511 GC Utrecht        T 030-7400400          E info@kenniscentrumlvb.nl Neem contact met ons op