In februari 2011 is deze publicatie van Yvette de Beer door Kluwer uitgegeven. Het Landelijk Kenniscentrum LVB heeft in de tweede helft van 2010 actief meegelezen en inhoudelijke en tekstuele feedback gegeven op de conceptteksten.

LKC LVB        Catharijnesingel 47        3511 GC Utrecht        T 030-7400400          E info@kenniscentrumlvb.nl Neem contact met ons op