ConSIVT – Consortium Sociale InformatieVerwerkingsTest

Relatief veel kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben gedragsproblemen. Inadequate sociale informatieverwerking lijkt een belangrijke verklarende factor hiervoor te zijn. Het is daarom belangrijk dat er een betrouwbaar, valide en bruikbaar diagnostisch instrument komt om te bepalen op welke aspecten van sociale informatieverwerking iemand problemen heeft, zodat er tijdig en adequaat gehandeld kan worden door middel van preventieve maatregelen of behandeling.

Dit instrument is in de afgelopen jaren ontwikkeld door Maroesjka van Nieuwenhuijzen (VU, Orthopedagogiek) en Aart Vriens (De Bascule). De eerste resultaten zijn veelbelovend, maar het instrument moet nog verder ontwikkeld en gevalideerd worden om een goed diagnostisch instrument te worden dat gerichte aanwijzingen geeft voor de behandeling van jeugdigen met LVB.

In het voorjaar van 2011 zijn daarom de deelnemers van het Landelijk Kenniscentrum LVB gevraagd of ze geïnteresseerd zijn in een onderzoek naar de doorontwikkeling van dit diagnostisch instrument Sociale Informatieverwerking (SIVT) voor jeugdigen met een LVB.

Uiteindelijk is met 4 instellingen (te weten Ambiq, De Hondsberg, Kwadrant / ’s Heeren Loo en Pluryn Hoenderloo Groep), de VU en het LKC LVB het consortium ConSIVT opgericht dat op 9 mei 2012 tijdens de Deelnemersvergadering formeel is gepresenteerd.

Per 1 november 2012 is Maaike van Rest aan de VU Amsterdam gestart als promovenda. Zij voerde gedurende 4 jaar het onderzoek uit onder dagelijkse begeleiding van Maroesjka van Nieuwenhuijzen.

In de zomer van 2013 is er hard gewerkt aan het ontwikkelen van allerlei materialen voor het nieuwe instrument ‘SIVT’. Vanaf oktober t/m december 2013 is de eerste pilotstudie van het project uitgevoerd waarin in totaal ruim 50 deelnemers hebben meegewerkt en hun feedback hebben gegeven.

Op basis daarvan zijn de eerste verbeteringen aangebracht in de SIVT. Maar voor een aantal onderdelen van de SIVT was nog niet voldoende informatie ingewonnen om deze aan te kunnen passen. Daarom is in april een tweede pilotstudie gestart.

De hoofdstudie is gestart in 2014. De dataverzameling is per 1 april 2016 afgerond.

In maart 2018 is het onderzoek afgerond en is Maaike gepromoveerd op het proefschrift met de titel Social Information Processing in Adolescents with Mild to Borderline Intellectual Disability: Executive Functions, Situational Factors, and Instrument Development.

Mei 2019: De SIVT is er!

NIEUWSBRIEVEN ConSIVT

Hieronder staan links naar de nieuwsbrieven die in de onderzoeksperiode zijn verspreid en informatie geven over het onderzoek in de verschillende fasen.

Nieuwsbrief van mei 2017

Nieuwsbrief van april 2016

Nieuwsbrief van december 2015

Nieuwsbrief van september 2015

Nieuwsbrief van juni 2015

Nieuwsbrief van januari 2015

Nieuwsbrief van juli 2014

Nieuwsbrief van april 2014

Nieuwsbrief van november 2013

LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl