Bijdrage aan externe projecten

Ontwikkeling Generieke module Psychische stoornissen en een LVB
lees meer...

Afgerond: Mensen met een psychische stoornis en een LVB, of met vermoedens daarvan, bevinden zich deels

Arbeidsparticipatie van jongeren/jongvolwassenen met een LVB
lees meer...

Afgerond: Het UWV nam in de Kennisagenda 2012-2013 een subsidiethema op ten behoeve van de arbeidsparticipatie

Begeleiden van ouders met een LVB en meervoudige problematiek
lees meer...

Afgerond: De afgelopen jaren zijn er verschillende methodieken ontwikkeld en onderzoeken gedaan naar ouders met een

Consortium Sociale InformatieVerwerkingsTest
lees meer...

Afgerond: Relatief veel kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben gedragsproblemen.
LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl