Hier vindt u onze bijdrage aan externe projecten. Deze projecten zijn:

- Proces-evaluatie So-Cool

- Ontwikkeling Generieke module Psychische stoornissen en een LVB

- Verbeterproject LVB en verslaving

Dwang en Drang

Arbeidsparticipatie van jongeren/jongvolwassenen met een LVB

Van overvragen naar uitdagen: werken met jeugdigen met een LVG

ConSIVT – Consortium Sociale InformatieVerwerkingsTest

Onderzoek naar aanpassen LIRIK voor gebruik bij jeugdigen met een LVB

Begeleiding Jonge ouders met een LVB

Themaprotocol Jeugdigen met een licht verstandelijke beperking en psychiatrische stoornissen

- Dossier 'Integrale Jeugdhulp'

Dossier ‘Licht verstandelijk beperkte jeugd’ - NJi

Ketenzorg voor mensen met een LVB

De Kleine Gids: Mensen met een licht verstandelijke beperking 

In het submenu kunt u meer over deze projecten lezen.

LKC LVB        Catharijnesingel 47        3511 GC Utrecht        T 030-7400400          E info@kenniscentrumlvb.nl Neem contact met ons op