Van de deelnemers

Publicatie boek ‘Baas over Obesitas’

Onlangs is het boek ‘Baas over Obesitas‘ gepubliceerd, geschreven door Leonie van Ginkel (GZ-psycholoog Accare) en Sjoukje Adema (cognitief gedragstherapeutisch werker Accare). Het boek beschrijft een door de auteurs ontwikkeld protocol voor de groepsbehandeling van jongeren met obesitas én hun ouders of verzorgers. Doel van de behandeling is te werken aan een duurzaam gezonde leefstijl voor het gehele gezin. Obesitas wordt vanuit een breed perspectief benaderd; van de ouders wordt een actieve rol verwacht, een diëtist is onderdeel van de groepsbehandeling, en elk thema wordt tijdens de bijeenkomsten vertaald in actieve PMT werkvormen. Het protocol is bovendien zo geschreven dat ook jongeren met LVB er goed mee uit de voeten kunnen.

‘Baas over Obesitas’ is een praktische handleiding met veel concrete werkvormen en een aantrekkelijk werkboek voor jongeren. Het protocol maakt vooral gebruik van CGT en systeemtherapie, en is in belangrijke mate gericht op het versterken van wat goed gaat in plaats van de focus op problemen. In kleine, haalbare stappen wordt gewerkt naar een gezonde leefstijl. “Een kleine stap maakt de kans op succesbeleving groter, en kan in groepsverband worden gedeeld. Dat motiveert enorm”, aldus één van de auteurs.

‘Baas over Obesitas’ verschijnt in de succesvolle Kind en Adolescent Praktijkreeks. De boekprestentatie door de auters vindt plaats op 19 september 2019 in Groningen.

——————————————————————————————————————————————-

Amerpoort zoekt mediamakers voor landelijke award uitreiking

Tijdens de Week van de Mediawijsheid 2019 organiseert Amerpoort op 9 november, de allereerste landelijke Special Media Awards. Een prijsuitreiking voor mensen met een verstandelijke beperking die zelf media maken. Met presentatrice Tess Milne en o.a. ervaringsdeskundige Sander Pat in de vakjury gaat dit een onvergetelijk feestje worden. Amerpoort geeft sinds twee jaar mediawijsheid de volle aandacht en wil met dit evenement op een positieve manier bijdragen aan een leuk online leven.
Mediamakers
Zelf media maken is vanzelfsprekend geworden. Een vlog op YouTube, een foto op Instagram, je eigen radioprogramma of je game talenten op Twitch laten zien. Ook mensen met een verstandelijke beperking zijn actieve mediamakers en hebben leuke accounts op sociale media. Met de Special Media Awards worden zij opgeroepen om hun creaties te laten zien aan een breder publiek.
Vaardigheden
Sonja Heijkamp, initiatiefnemer van de Special Media Awards: “Niet iedereen heeft de middelen en vaardigheden om zomaar te beginnen met vloggen, foto’s maken en die online te publiceren. Zelf media maken lijkt eenvoudig, maar is voor sommigen nu fysiek niet mogelijk, niet toegestaan vanwege hun veiligheid, of onbereikbaar omdat ze hierin compleet afhankelijk zijn van een ander. We zien regelmatig dat jongeren met een verstandelijke beperking op een negatieve manier in het nieuws komen als het gaat over sociale media. Maar er gaat ook heel veel goed. Dat willen we met dit initiatief laten zien.”
Aanmelden
Mediamakers met een verstandelijke beperking kunnen tussen 1 september en 15 oktober op www.special-media-awards.nl hun creaties aanmelden. Een vakjury beoordeelt de inzendingen. De Special Media Awards worden 9 november in Beeld en Geluid in Hilversum uitgereikt door bekende Nederlandse mediamakers.

——————————————————————————————————————————————-

Equipe Mont Ventoux is geschikte interventie voor jongeren met lvb

De Limburgse zorgaanbieder Koraal is de bedenker van Equipe Mont Ventoux, maar steeds meer cliënten van andere organisaties weten de weg naar deze interventie ook te vinden. Elk jaar in juni staat de beklimming op de agenda en in aanloop naar deze dag wordt zes maanden lang meerdere keren per week intensief getraind op de racefiets. De cliënten bedwingen de Mont Ventoux samen met hun fietsbuddy. Onderzoek van zorgorganisatie Pluryn heeft nu wetenschappelijk aangetoond dat deze interventie goed is voor het zelfvertrouwen van de jongeren: hun probleemgedrag neemt af en ze worden sociaalvaardiger. Kennisorganisatie Vilans heeft het fietsproject nu onder voorbehoud erkend als ‘theoretisch goed’.

——————————————————————————————————————————————-

Digitale scholing over samenwerken met naasten in gehandicaptenzorg

Zorgorganisatie Abrona en Hogeschool Utrecht hebben een nieuwe digitale module ‘professioneel samenwerken met informele zorgers’ ontwikkeld voor de verstandelijk gehandicaptenzorg. Ze hebben gewerkt aan een competentieprofiel en een e-learning module. Er zijn opdrachten geformuleerd die de professional helpen vaardigheden te ontwikkelen in de samenwerking met informele zorgers. De module is bedoeld voor mbo en hbo opleidingen, maar ook mensen uit de praktijk kunnen leren door de opdrachten. Alle opdrachten zijn gekoppeld aan een taakgebied. In de grijze menubalk is een literatuurlijst te vinden en een toolbox, een begrippenlijst. De e-learningmodules zijn te vinden op www.e-learninginformelezorg.nl. Er is ook een e-learning module Informele Zorg rond mensen met (L)VB.

——————————————————————————————————————————————-

Koraal en Expertisecentrum Mensenhandel & (jeugd)Prostitutie presenteren YIP.

YIP (Your Inner Power) is een landelijk behandelprogramma voor jonge mensen met LVB en/of psychiatrische problematiek, die (vermoedelijk) slachtoffer zijn van mensenhandel en gedwongen prostitutie. 

Mensen met een licht verstandelijke beperking zijn steeds vaker slachtoffer van seksuele uitbuiting. Hun beperking vraagt om een specifieke aanpak waardoor het risico bestaat dat zij binnen het reguliere zorgaanbod niet de juiste hulp krijgen en in een neerwaartse spiraal terecht komen. Koraal en het Expertisecentrum Mensenhandel & (jeugd)Prostitutie van Lumens hebben hun expertise op dit gebied gebundeld in het behandelprogramma YIP. Samen bieden zij snelle en deskundige hulp voor slachtoffers van seksuele uitbuiting met een licht verstandelijke beperking en/of een psychiatrische problematiek. Inmiddels vinden al op twee locaties in het land opvang en behandeling van slachtoffers plaats in klinische groepen voor meisjes en jonge vrouwen van 12 tot 27 jaar.

Geplaatst op 6 juni 2019 door Redactie.

——————————————————————————————————————————————–

Pleidooi: meer aandacht trauma en licht verstandelijke beperking bij mensen langer dan 2 jaar in zorg

Conclusie uit recent onderzoek: mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) die langdurend in zorg zijn in de ggz, ervaren meer traumatische ervaringen in hun leven dan mensen zonder aanwijzing van een LVB. Een schokkende 61 procent van de vrouwen met LVB in deze groep heeft (ook) te maken gehad met seksueel geweld. Uit recent onderzoek onder 570 patiënten*, langer dan 2 jaar in zorg, wordt duidelijk dat 86 procent van hen ooit een trauma heeft meegemaakt. Daarvan is er bij 239 mensen (42 procent) aanwijzing voor PTSS (post traumatische stress stoornis). Dit terwijl slechts 8 procent gediagnosticeerd is met PTSS. Bij 228 mensen (40 procent) blijkt verder dat er vermoeden is van een licht verstandelijke beperking**.

Onderzoeker en psychiater Jeanet Nieuwenhuis van VGGNet pleit ervoor dat zorgprofessionals meer oog hebben voor PTSS en een laag IQ. En zeker voor de combinatie ervan. Nieuwenhuis: “Wanneer het dossier van een patiënt onvoldoende of geen informatie bevat over vroeger, dan moet dat als eerste verzameld worden. Het is erg belangrijk aandacht te hebben voor iemands ontwikkeling, schooltijd, familie en sociale omstandigheden.” VGGNet is een onderdeel van GGNet, de Gelderse ggz-zorgorganisatie voor mensen met psychische problemen en hun naasten.

Wake up call
Esther van Gaalen, directeur bij GGNet: “Wanneer we onvoldoende aandacht hebben voor iemands verleden, lopen mensen een verhoogd risico langdurend in de psychiatrie verzeild te raken. Wanneer de diagnose niet klopt, dan slaat de behandeling ook niet aan. En wanneer de diagnose wel juist is, maar het IQ is lager dan de zorgprofessionals denken, heeft de behandeling ook onvoldoende effect. Waardoor iemand onnodig lang in zorg kan blijven.”

Achtergrond
Dit onderzoek van psychiater Jeanet Nieuwenhuis et al van VGGNet is recent gepubliceerd in het hoog aangeschreven tijdschrift European Psychiatry***. De groep onderzochte patiënten was afkomstig van outreachend werkende teams van GGNet en GGZ Oost Brabant. Dit is het tweede onderzoek van Nieuwenhuis over mensen met (een vermoeden van) LVB die langdurend aan de psychiatrie verbonden zijn. Het eerste onderzoek liet zien dat bij deze groep mensen vier keer zo vaak dwang en drang maatregelen werden toegepast****.

* Patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening, langer dan twee jaar in zorg en in behandeling bij een FACT-team.
** Met een Licht Verstandelijke Beperking bedoelen we in dit onderzoek die groep mensen met een IQ tussen de 50-70 en de groep mensen met zwakbegaafdheid (IQ 70-85) waarbij tevens problemen in de adaptieve vermogens, sociaal functioneren en andere problemen zoals werk, wonen, financiën ed.
*** Nieuwenhuis JG, Smits HJH, Noorthoorn EO, Mulder CL, Maria Penterman EJ, Inge Nijman HL.

Not recognized enough: The effects and associations of trauma and intellectual disability in severely mentally ill outpatients. Eur Psychiatry. 2019 May;58:63-69. doi: 10.1016/j.eurpsy.2019.02.002. Epub 2019 Mar 2
****Nieuwenhuis JG, Noorthoorn EO, Nijman HL, Naarding P, Mulder CL. A Blind Spot? Screening for Mild Intellectual Disability and Borderline Intellectual Functioning in Admitted Psychiatric Patients: Prevalence and Associations with Coercive Measures. PLoS One. 2017 Feb 2;12(2):e0168847. doi: 10.1371/journal.pone.0168847. eCollection 2017.

Geplaatst op 16 mei 2019 door Redactie

——————————————————————————————————————————————–

Verlies bespreekbaar maken met de verlieskoffer

Het komt regelmatig voor dat GGZ cliënten met opzet niet aanwezig zijn bij een afscheid of uitvaart (met alle goede bedoelingen die daarbij horen). De verlieskoffer van Humanitas DMH is een hulpmiddel verlies en rouw bespreekbaar te maken met mensen met een o.a. LVB. Het is ook een hulpmiddel bij autisme, hechtingsproblemen of een andere psychische hulpvraag. De voorwerpen en materialen in de verlieskoffer helpen om het verlies vanuit alle zintuigen te benaderen: zien, horen, proeven, ruiken, voelen én bewegen.

Geplaatst op 9 mei 2019 door Redactie.

——————————————————————————————————————————————–

JobWise – onderzoek naar begeleiding van cliënten naar betaald werk

Jobcoaches en werkbegeleiders van de zorgorganisaties Middin en Cordaan blijken succesvol te zijn in de begeleiding van volwassenen met een LVB en bijkomende complexe problemen naar betaald werk. Wat de factoren zijn waardoor dit zo goed verloopt, gaat onderzocht worden door Amsterdam UMC. Het nieuwe onderzoek krijgt de naam JobWise en is een vervolg op het onderzoek LifeWise. Het Zorgondersteuningsfonds heeft ook dit keer subsidie toegekend. Het onderzoek zal in het tweede kwartaal van 2020 zijn afgerond.

Geplaatst op 9 mei 2019 door Redactie.

——————————————————————————————————————————————–

Dit ben ik – Psycho-educatie voor jongeren met een LVB en hun ouders

‘Dit ben ik’ is ontwikkeld door Idris/Amarant en is een psycho-educatieve behandelmodule voor jongeren met een LVB (Licht Verstandelijke Beperking) én hun ouders/verzorgers. In deze module leren de jongeren wat een LVB betekent en hoe ze hiermee om kunnen gaan. Ouders leren hun kind beter begrijpen, jongeren leren over zichzelf en waar ze goed in zijn. Idris noemt een LVB ook wel een Langzaam Verwerkend Brein. In ‘Dit ben ik’ wordt er vooral gedaan, minder gepraat. De jongeren leren positief naar zichzelf, de ouders naar hun kind en de LVB kijken: LVB is oké! Voor meer informatie, klik op de titel van dit nieuwsbericht, of hier.

Geplaatst op 9 mei 2019 door Redactie.

——————————————————————————————————————————————–

Tiny houses bij Amarant voor mensen met licht verstandelijke beperking

Volwassenen met een LVB en bijkomende psychische problematiek die behoefte hebben aan individuele behandeling en/of training, kunnen vanaf mei 2019 bij zorgorganisatie Amarant een nieuw, kortdurend behandeltraject (9-12 maanden) in. Hiervoor zijn onlangs tien microwoningen – ook wel tiny houses genoemd – geplaatst op het Daniël de Brouwerpark in Tilburg. Amarant heeft binnen de divisie Intensieve Behandeling een nieuw zorgconcept gepresenteerd: kortdurende behandeltrajecten met verblijf, gericht op uitstroom, doorstroom of terugkeer naar (begeleid) zelfstandig wonen in de wijk. De (jong)volwassenen die hiervoor in aanmerking komen, hebben behoefte aan begeleiding in een een-op-een-situatie, waarbij de duur dagelijks wordt afgestemd, en hebben in ieder geval perspectief nodig op ontwikkeling en (begeleid) zelfstandig wonen in de wijk.

Geplaatst op 9 mei 2019 door Redactie.

——————————————————————————————————————————————–

Cordaan ontwikkelt app die begeleiding helpt bij cliënt met verslaving

Cliënten met een LVB die middelen gebruiken: Wat moet je daar als begeleider over weten? Wat kun je voor deze cliënten doen? Deze twee vragen zijn de basis voor de web app ‘Gebruik en verslaving LVB’ die Cordaan samen met Jellinek heeft ontwikkeld. De uitgangspunten van beleid (voorlichten, ontmoedigen, signaleren, motiveren en behandelen) zijn in deze app uitgewerkt in concrete handelingsrichtlijnen voor de dagelijkse praktijk.

De app bevat informatie, filmpjes, instructies, verwijzingen naar websites en testen, signaleringslijsten en een functieanalyse. De app is bedoeld voor begeleiders, maar veel onderdelen kunnen samen met de cliënt worden bekeken.
De web app is te vinden op: https://gebruik-en-verslaving-lvb.cordaan.nl/

Geplaatst op 2 mei 2019 door Redactie.
——————————————————————————————————————————————–

Onderzoek: nieuwe inzichten in afbouwen vrijheidsbeperkende maatregelen

Iedereen moet zelf keuzes kunnen maken. En iedereen moet zijn of haar leven naar wens kunnen inrichten, ook mensen met een verstandelijke beperking. Maar soms wordt de vrijheid (tijdelijk) beperkt. Daar kunnen allerlei redenen voor zijn. De vraag die dan altijd gesteld wordt is: hoe bouwen we de vrijheidsbeperking op een verantwoorde manier weer af? Daar deed Baukje Schippers onderzoek naar. Zij is gedragswetenschapper en onderzoeker bij ’s Heeren Loo en promoveerde op dit onderwerp aan de Vrije Universiteit Amsterdam. De samenvatting van dit proefschrift is hier te downloaden en het volledige proefschrift hier.

——————————————————————————————————————————————–

Verslavingsprogramma van Trajectum: Ge-Zonder Leven!!

Het behandelprogramma Ge-Zonder Leven!! voor cliënten met een LVB en een verslaving, is ontwikkeld door het Kenniscentrum van Trajectum, met voortdurende bijstellingen op basis van nieuwe (wetenschappelijke) inzichten en praktijkervaringen (binnen en buiten Trajectum). Het programma is een samenhangend geheel van 7 modules en wordt uitgevoerd door sociotherapeuten en gedeeltelijk door vaktherapeuten (dramatherapie en PMT). Naast de handleidingen voor cliënten zijn er handleidingen en protocollen voor uitvoerders.

Ingezet wordt op terugdringen en bij voorkeur stoppen met middelengebruik en het aanleren van een gezondere levensstijl, zodat cliënten op een verantwoorde en aanvaardbare manier kunnen functioneren in de maatschappij, met een minimale kans op recidive en/of een laag risico op probleemgedrag. De handboeken en werkboeken zijn via deze link te downloaden.

Voor meer informatie klikt u hier.

——————————————————————————————————————————————–

REPORTAGE OVER AFBOUWEN AFZONDERING IN JEUGDZORG

JeugdzorgPlus-instellingen willen het aantal gedwongen afzonderingen afbouwen, bijvoorbeeld door methoden te ontwikkelen om afzondering te voorkomen. Financiële afwegingen belemmeren het uitvoeren van deze ambitie, zo blijkt uit de online reportage die Omroep Gelderland maakte over de discussie rond afzonderen in de JeugdzorgPlus.
Directeur Eric van der Graaf en Marieke Brouwer, hoofd behandeling van Zorgorganisatie Pluryn/Intermetzo spraken met Omroep Gelderland over de alternatieven voor gedwongen afzondering en de dilemma’s die daarbij komen kijken.

Voor meer informatie klikt u hier.

——————————————————————————————————————————————–

GRIP OP AGRESSIE: ernstig probleemgedrag verminderen en voorkomen.

Het begeleiden van mensen met een LVB en daarbij (ernstig) probleemgedrag vergt veel van zorgprofessionals. Bij zorgorganisatie Trajectum is het behandelprogramma Grip op Agressie ontwikkeld dat zich richt op het verminderen en voorkomen van agressief gedrag.

Het programma zorgt ervoor voor dat cliënten hun vaardigheden vergroten in het herkennen van en omgaan met spanning die leidt tot ongewenst gedrag. Zowel individuen als groepen kunnen aan de slag met de 7 modules: Herkennen van gevoelens, van gedachten, omgaan met boosheid en agressie, probleemscenario en delictscenario en terugvalpreventie.

De modules zijn ook los inzetbaar als interventie. In een klinische setting duurt het programma 1 tot 2 jaar, maar er is ook een ambulante versie die 27 weken duurt. Voor meer informatie, bekijk deze korte introductiefilm of ga naar deze website.

——————————————————————————————————————————————–

Koraal – Congres Seksuele uitbuiting onder extra kwetsbaren verdient integrale inzet en expertise!

18 april 2019 te Eindhoven Koraal Symposium

Seksuele uitbuiting van mensen is mensenhandel. Meisjes, maar ook jongens zijn hier slachtoffer van. Koraal vindt dat ieder slachtoffer de behandeling moet krijgen die nodig is. Op maat! Om veiligheid te bieden, het trauma te verwerken, kwetsbaarheid te verlagen en om zo snel als mogelijk weer deel te kunnen nemen aan de samenleving. Koraal vraagt hier extra aandacht voor. Wij willen samen met anderen goede behandeling bieden en mensenhandel bij deze doelgroep voorkomen. Koraal organiseert daarom een symposium rondom mensenhandel van mensen met een LVB.

Klik hier voor meer informatie over het congres en de wijze van aanmelden.

——————————————————————————————————————————————–

Reik & ASVZ – Blended Bordspel Digimant beste innovatie tijdens Mediawijzer.net Challenge 2017
Multimediaal spel voor jongeren met een licht verstandelijke beperking

Een samenwerkingsverband van zorginstellingen Reik en ASVZ en e-Health platform Jouw Omgeving is een van de twee winnaars van de Mediawijzer.net Challenge 2017. Zij bedachten Digimant, een blended bordspel met bijbehorende app, voor jongeren met een licht verstandelijke beperking. De prijs bestaat uit een stimuleringsbijdrage van € 50.000.

Bordspel met mobiele app
De innovatiewedstrijd Mediawijzer.net Challenge 2017 is een initiatief van Mediawijzer. Verschillende teams, bestaand uit twee of meer netwerkpartners, werden uitgedaagd om na te denken over nieuwe manieren om het gesprek tussen ouders, professionals en kinderen over digitale media op gang te brengen.

Tijdens de innovatiewedstrijd bedachten Reik, ASVZ en Jouw Omgeving Digimant; een bordspel in combinatie met een mobiele app voor jongeren met een licht verstandelijke beperking. Met het spel kunnen cliënten en begeleiders spelenderwijs de dialoog aan gaan over mediagebruik. De spelers krijgen video’s, vragen en opdrachten om mediawijzer te worden. Het spel wordt de komende tijd doorontwikkeld en kan later ingezet worden in zorginstellingen en het speciaal onderwijs. Mediawijzer stelt een stimuleringsbijdrage van € 50.000 beschikbaar om het spel te ontwikkelen.

Juryrapport
Op dit moment zijn er nog maar weinig tot geen innovatieve tools voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking. Tijdens de finale op 26 juni werd een prototype en business case van Digimant voor de Stuurgroep van Mediawijzer.net gepresenteerd. Jan Müller van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en voorzitter van de jury van de Mediawijzer.net Challenge: “De jury was onder de indruk van de professionele pitch en de grote bevlogenheid van de projectgroep en prijst dat ze de MediaDiamant (www.mediawijzer.net/mediadiamant) een centrale plek hebben gegeven in het productidee.”

Mediawijsheid
Mediawijsheid is een belangrijk en actueel onderwerp. Jongeren en kinderen moeten leren hoe zij digitale media, waaronder sociale media, op een veilige en goede manier kunnen gebruiken. Voor jongeren met een licht verstandelijke beperking, een kwetsbare groep, is dit extra relevant.
Aan de teams werd gevraagd de MediaDiamant op een nieuwe manier effectief en duurzaam in te zetten. De MediaDiamant is een model dat ingezet wordt om het gesprek tussen ouders, professionals en kinderen over media op gang te brengen. Mediawijzer zet dit model in ter ondersteuning en is altijd op zoek naar nieuwe manieren waarop de MediaDiamant ouders en professionals kan ondersteunen.

——————————————————————————————————————————————–

Trajectum – Systeemgerichte module psycho-educatie LVB: ‘Weet wat je kan’   

Het bespreken van beperkingen is niet eenvoudig, zeker niet als het een licht verstandelijke beperking (LVB) betreft. Maar voor een goede toekomst is het belangrijk dat de cliënt weet wat hij kan en waar hij hulp bij nodig heeft.

Met subsidie van het KFZ (Kwaliteit Forensische Zorg) heeft een projectgroep van Trajectum in samenwerking met Transfore een systeemgerichte module psycho-educatie LVB ontwikkeld voor de forensische psychiatrie. Maar de module is ook goed toepasbaar in andere instellingen waar mensen met een LVB professionele hulp ontvangen.

De module richt zich tot de cliënt en diens naasten en begeleiders en biedt een methode om in gesprek te gaan over de rol van een beperking in het leven van de cliënt. De insteek is positief en oplossingsgericht, maar er wordt niet omheen gedraaid dat het hebben van een LVB het leven lastig kan maken.

De module bestaat uit werkboeken voor de cliënt en voor diens naasten, een trainershandleiding en een theoretische onderbouwing. De module kan op maat worden gemaakt en is geschikt voor zowel een individueel als een groepsgericht aanbod. De illustraties nemen in de werkboeken een belangrijke plaats in. Daarin wordt de beperking afgebeeld als een groene rugzak, onder het motto:

Bijna iedereen heeft wel een rugzak.
Zo heeft ook bijna iedereen wel een beperking.
Maar niet iedere rugzak of beperking is even zwaar.
Om een zware rugzak te dragen moet je sterk zijn.
Maar ook een haalbare weg kiezen.
Zo is dat met een beperking ook.

De module is vanaf nu zonder kosten te downloaden via deze link.

Voor inhoudelijke informatie over de module kunt u contact opnemen met de auteur: Marsja Mulder, mamulder@trajectum.info

——————————————————————————————————————————————–

LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl