Van de deelnemers

Verslavingsprogramma van Trajectum: Ge-Zonder Leven!!

Het behandelprogramma Ge-Zonder Leven!! voor cliënten met een LVB en een verslaving, is ontwikkeld door het Kenniscentrum van Trajectum, met voortdurende bijstellingen op basis van nieuwe (wetenschappelijke) inzichten en praktijkervaringen (binnen en buiten Trajectum). Het programma is een samenhangend geheel van 7 modules en wordt uitgevoerd door sociotherapeuten en gedeeltelijk door vaktherapeuten (dramatherapie en PMT). Naast de handleidingen voor cliënten zijn er handleidingen en protocollen voor uitvoerders.

Ingezet wordt op terugdringen en bij voorkeur stoppen met middelengebruik en het aanleren van een gezondere levensstijl, zodat cliënten op een verantwoorde en aanvaardbare manier kunnen functioneren in de maatschappij, met een minimale kans op recidive en/of een laag risico op probleemgedrag. De handboeken en werkboeken zijn via deze link te downloaden.

Voor meer informatie klikt u hier.

——————————————————————————————————————————————–

REPORTAGE OVER AFBOUWEN AFZONDERING IN JEUGDZORG

JeugdzorgPlus-instellingen willen het aantal gedwongen afzonderingen afbouwen, bijvoorbeeld door methoden te ontwikkelen om afzondering te voorkomen. Financiële afwegingen belemmeren het uitvoeren van deze ambitie, zo blijkt uit de online reportage die Omroep Gelderland maakte over de discussie rond afzonderen in de JeugdzorgPlus.
Directeur Eric van der Graaf en Marieke Brouwer, hoofd behandeling van Zorgorganisatie Pluryn/Intermetzo spraken met Omroep Gelderland over de alternatieven voor gedwongen afzondering en de dilemma’s die daarbij komen kijken.

Voor meer informatie klikt u hier.

——————————————————————————————————————————————–

GRIP OP AGRESSIE: ernstig probleemgedrag verminderen en voorkomen.

Het begeleiden van mensen met een LVB en daarbij (ernstig) probleemgedrag vergt veel van zorgprofessionals. Bij zorgorganisatie Trajectum is het behandelprogramma Grip op Agressie ontwikkeld, dat zich richt op het verminderen en voorkomen van agressief gedrag.

Het programma zorgt ervoor voor dat cliënten hun vaardigheden vergroten in het herkennen van en omgaan met spanning die leidt tot ongewenst gedrag. Zowel individuen als groepen kunnen aan de slag met de 7 modules, waaronder Herkennen van gevoelens, van gedachten, omgaan met boosheid en agressie, probleemscenario en delictscenario en terugvalpreventie.

De modules zijn ook los inzetbaar als interventie. In een klinische setting duurt het programma 1 tot 2 jaar, maar er is ook een ambulante versie waarbij het in 27 weken wordt behandeld. Voor meer informatie, bekijk deze korte introductiefilm of ga naar deze website.

——————————————————————————————————————————————–

Ambiq Interaqtie 2019 – VANUIT SAMENWERKING NAAR NIEUWE PERSPECTIEVEN

Op 4 april 2019 in Zwolle. Vijf vooraanstaande sprekers plus 15 uiteenlopende workshops waarbij de vele samenwerkingen met andere zorginstellingen, onderwijs, gemeenten en andere partners van Ambiq aan bod komen. In debatten met actuele en prominente onderwerpen kunt u in discussie met (de partners van) Ambiq.
U kunt op de dag zelf uw eigen programma samenstellen.

Meer informatie en aanmelden: klik hier

——————————————————————————————————————————————–

Koraal – Congres Seksuele uitbuiting onder extra kwetsbaren verdient integrale inzet en expertise!

18 april 2019 te Eindhoven Koraal Symposium

Seksuele uitbuiting van mensen is mensenhandel. Meisjes, maar ook jongens zijn hier slachtoffer van. Koraal vindt dat ieder slachtoffer de behandeling moet krijgen die nodig is. Op maat! Om veiligheid te bieden, het trauma te verwerken, kwetsbaarheid te verlagen en om zo snel als mogelijk weer deel te kunnen nemen aan de samenleving. Koraal vraagt hier extra aandacht voor. Wij willen samen met anderen goede behandeling bieden en mensenhandel bij deze doelgroep voorkomen. Koraal organiseert daarom een symposium rondom mensenhandel van mensen met een LVB.

Klik hier voor meer informatie over het congres en de wijze van aanmelden.

——————————————————————————————————————————————–

Reik & ASVZ – Blended Bordspel Digimant beste innovatie tijdens Mediawijzer.net Challenge 2017
Multimediaal spel voor jongeren met een licht verstandelijke beperking

Een samenwerkingsverband van zorginstellingen Reik en ASVZ en e-Health platform Jouw Omgeving is een van de twee winnaars van de Mediawijzer.net Challenge 2017. Zij bedachten Digimant, een blended bordspel met bijbehorende app, voor jongeren met een licht verstandelijke beperking. De prijs bestaat uit een stimuleringsbijdrage van € 50.000.

Bordspel met mobiele app
De innovatiewedstrijd Mediawijzer.net Challenge 2017 is een initiatief van Mediawijzer. Verschillende teams, bestaand uit twee of meer netwerkpartners, werden uitgedaagd om na te denken over nieuwe manieren om het gesprek tussen ouders, professionals en kinderen over digitale media op gang te brengen.

Tijdens de innovatiewedstrijd bedachten Reik, ASVZ en Jouw Omgeving Digimant; een bordspel in combinatie met een mobiele app voor jongeren met een licht verstandelijke beperking. Met het spel kunnen cliënten en begeleiders spelenderwijs de dialoog aan gaan over mediagebruik. De spelers krijgen video’s, vragen en opdrachten om mediawijzer te worden. Het spel wordt de komende tijd doorontwikkeld en kan later ingezet worden in zorginstellingen en het speciaal onderwijs. Mediawijzer stelt een stimuleringsbijdrage van € 50.000 beschikbaar om het spel te ontwikkelen.

Juryrapport
Op dit moment zijn er nog maar weinig tot geen innovatieve tools voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking. Tijdens de finale op 26 juni werd een prototype en business case van Digimant voor de Stuurgroep van Mediawijzer.net gepresenteerd. Jan Müller van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en voorzitter van de jury van de Mediawijzer.net Challenge: “De jury was onder de indruk van de professionele pitch en de grote bevlogenheid van de projectgroep en prijst dat ze de MediaDiamant (www.mediawijzer.net/mediadiamant) een centrale plek hebben gegeven in het productidee.”

Mediawijsheid
Mediawijsheid is een belangrijk en actueel onderwerp. Jongeren en kinderen moeten leren hoe zij digitale media, waaronder sociale media, op een veilige en goede manier kunnen gebruiken. Voor jongeren met een licht verstandelijke beperking, een kwetsbare groep, is dit extra relevant.
Aan de teams werd gevraagd de MediaDiamant op een nieuwe manier effectief en duurzaam in te zetten. De MediaDiamant is een model dat ingezet wordt om het gesprek tussen ouders, professionals en kinderen over media op gang te brengen. Mediawijzer zet dit model in ter ondersteuning en is altijd op zoek naar nieuwe manieren waarop de MediaDiamant ouders en professionals kan ondersteunen.

——————————————————————————————————————————————–

Trajectum – Systeemgerichte module psycho-educatie LVB: ‘Weet wat je kan’   

Het bespreken van beperkingen is niet eenvoudig, zeker niet als het een licht verstandelijke beperking (LVB) betreft. Maar voor een goede toekomst is het belangrijk dat de cliënt weet wat hij kan en waar hij hulp bij nodig heeft.

Met subsidie van het KFZ (Kwaliteit Forensische Zorg) heeft een projectgroep van Trajectum in samenwerking met Transfore een systeemgerichte module psycho-educatie LVB ontwikkeld voor de forensische psychiatrie. Maar de module is ook goed toepasbaar in andere instellingen waar mensen met een LVB professionele hulp ontvangen.

De module richt zich tot de cliënt en diens naasten en begeleiders en biedt een methode om in gesprek te gaan over de rol van een beperking in het leven van de cliënt. De insteek is positief en oplossingsgericht, maar er wordt niet omheen gedraaid dat het hebben van een LVB het leven lastig kan maken.

De module bestaat uit werkboeken voor de cliënt en voor diens naasten, een trainershandleiding en een theoretische onderbouwing. De module kan op maat worden gemaakt en is geschikt voor zowel een individueel als een groepsgericht aanbod. De illustraties nemen in de werkboeken een belangrijke plaats in. Daarin wordt de beperking afgebeeld als een groene rugzak, onder het motto:

Bijna iedereen heeft wel een rugzak.
Zo heeft ook bijna iedereen wel een beperking.
Maar niet iedere rugzak of beperking is even zwaar.
Om een zware rugzak te dragen moet je sterk zijn.
Maar ook een haalbare weg kiezen.
Zo is dat met een beperking ook.

De module is vanaf nu zonder kosten te downloaden via deze link.

Voor inhoudelijke informatie over de module kunt u contact opnemen met de auteur: Marsja Mulder, mamulder@trajectum.info

——————————————————————————————————————————————–

LKC LVB | Catharijnesingel 47 | 3511 GC Utrechts | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl