Blended Bordspel Digimant beste innovatie tijdens Mediawijzer.net Challenge 2017
Multimediaal spel voor jongeren met een licht verstandelijke beperking

Een samenwerkingsverband van zorginstellingen Reik en ASVZ en e-Health platform Jouw Omgeving is een van de twee winnaars van de Mediawijzer.net Challenge 2017. Zij bedachten Digimant, een blended bordspel met bijbehorende app, voor jongeren met een licht verstandelijke beperking. De prijs bestaat uit een stimuleringsbijdrage van € 50.000.

Bordspel met mobiele app
De innovatiewedstrijd Mediawijzer.net Challenge 2017 is een initiatief van Mediawijzer. Verschillende teams, bestaand uit twee of meer netwerkpartners, werden uitgedaagd om na te denken over nieuwe manieren om het gesprek tussen ouders, professionals en kinderen over digitale media op gang te brengen.

Tijdens de innovatiewedstrijd bedachten Reik, ASVZ en Jouw Omgeving Digimant; een bordspel in combinatie met een mobiele app voor jongeren met een licht verstandelijke beperking. Met het spel kunnen cliënten en begeleiders spelenderwijs de dialoog aan gaan over mediagebruik. De spelers krijgen video’s, vragen en opdrachten om mediawijzer te worden. Het spel wordt de komende tijd doorontwikkeld en kan later ingezet worden in zorginstellingen en het speciaal onderwijs. Mediawijzer stelt een stimuleringsbijdrage van € 50.000 beschikbaar om het spel te ontwikkelen.

Juryrapport
Op dit moment zijn er nog maar weinig tot geen innovatieve tools voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking. Tijdens de finale op 26 juni werd een prototype en business case van Digimant voor de Stuurgroep van Mediawijzer.net gepresenteerd. Jan Müller van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en voorzitter van de jury van de Mediawijzer.net Challenge: "De jury was onder de indruk van de professionele pitch en de grote bevlogenheid van de projectgroep en prijst dat ze de MediaDiamant (www.mediawijzer.net/mediadiamant) een centrale plek hebben gegeven in het productidee.”

Mediawijsheid
Mediawijsheid is een belangrijk en actueel onderwerp. Jongeren en kinderen moeten leren hoe zij digitale media, waaronder sociale media, op een veilige en goede manier kunnen gebruiken. Voor jongeren met een licht verstandelijke beperking, een kwetsbare groep, is dit extra relevant.
Aan de teams werd gevraagd de MediaDiamant op een nieuwe manier effectief en duurzaam in te zetten. De MediaDiamant is een model dat ingezet wordt om het gesprek tussen ouders, professionals en kinderen over media op gang te brengen. Mediawijzer zet dit model in ter ondersteuning en is altijd op zoek naar nieuwe manieren waarop de MediaDiamant ouders en professionals kan ondersteunen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ontwikkeling van en eerste reacties op Mijn Plan - Driestroom

Sinds juli 2015 heeft Driestroom, in samenwerking met Symax, een vernieuwd digitaal begeleidingsplan (in MeXtra) in gebruik met de naam 'Mijn Plan'.

Dit plan is niet langer de verantwoording van alle ondersteuning die geboden wordt door Driestroom. Het bevat nu juist de vragen die de cliënt stelt en de afspraken die daarover worden gemaakt. Dit alles gebeurt in begrijpelijke taal en wordt eventueel ondersteund met iconen, foto’s en zelfs filmpjes.

Iedere cliënt (en/of zijn wettelijk vertegenwoordiger) kan nu toegang krijgen tot zijn/haar eigen plan met een persoonlijke inlogcode. Zij kunnen ook lezen en schrijven in de rapportage, eventueel via de App van MeXtra.

Voordat de vragen en afspraken van cliënten in 'Mijn Plan' komen te staan, is een goed 'gesprek' nodig tussen de cliënt en zijn/haarbegeleider. De cliënt vertelt zelf wat hij/zij wil. De begeleiders passen zich aan aan de manier van communiceren van de cliënt (met behulp van de methodiek DaadKracht), indien nodig worden bij het gesprek foto’s, plaatjes of filmpjes gebruikt. De foto’s zijn gemaakt met cliënten en medewerkers van Driestroom.

Enkele reacties van begeleiders en cliënten:

"Het is voor de cliënt fijn om op de hoogte te zijn van wat er gerapporteerd wordt en eventuele afspraken na te kunnen lezen. Ook is er een aantal cliënten die aanvullingen geven via Mextra. De cliënten zijn dus actief in het gebruik van Mextra. Ook voor ons werkt dit prima."

"Danny kan zelf niet goed lezen en leest dus de rapportage niet. Wel evalueren we samen aan de hand van het beeld op zijn laptop zijn doelen. Ook vindt hij het gebruik van de plaatjes fijn, omdat hij dus niet goed kan lezen. Daarnaast heb ik het idee dat Danny het leuk vindt dat hij in Mextra kan, omdat hij nu meer regie heeft/lijkt te voelen over zijn eigen plan, rapportage etc."

"Els heeft zelf foto’s gemaakt bij de vragen en afspraken. Ze weet nu precies wat we samen hebben afgesproken en komt daar in het dagelijks leven regelmatig op terug."

Informatie over “Mijn Plan” is te vinden op:
http://mijnplandriestroom.nl/

Informatie over de ontwikkelaar is te vinden op:
http://www.symax.nl/visueel-ondersteuningsplan/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Idris primeur met keurmerk FACT-LVB

Idris, onderdeel van de Amarant Groep, heeft het FACT-keurmerk ontvangen van Stichting Centrum Certificering ACT en FACT (CCAF). Hiermee is Idris de eerste organisatie die een FACT-certificering binnen heeft voor de doelgroep LVB (licht verstandelijk beperkt). Het keurmerk is een kwaliteitsgarantie voor cliënten, zorgpartners, inkopers en zorgverzekeraars. 

FACT staat voor Flexible Assertive Community Treatment. Deze evidence based methode biedt met een team van deskundigen intensieve en langdurige behandeling aan cliënten met ernstige psychiatrische problematiek in de eigen omgeving. Idris ontwikkelde FACT met succes door voor de doelgroep LVB-complex, zowel voor 18+ als 18-. Met deze effectieve, multidisciplinaire aanpak kan een (dure) uithuisplaatsing worden voorkomen of verkort en worden cliënten zelfredzamer. Een grote winst voor cliënten en hun naasten.

Zorgmijders
Idris beschikt over drie FACT-teams die werken in de hele regio Noord-Brabant. Zij werken nauw samen met lokale wijkteams, scholen en andere zorgpartners. Team Midden is het eerste team dat de certificering binnen heeft. Met een uitstekende score behaalde het team een vermelding in het landelijk keurregister. De auditors waren vooral zeer positief over de wijze waarop Idris de zorg voor cliënten heeft georganiseerd, de samenwerking met zorgpartners en de outreachende manier waarop het team zorgmijders benadert.

Betere resultaten
Het keurmerk van CCAF garandeert een effectieve en transparante uitvoering van het  FACT-model. Onderzoek toont aan dat FACT-teams mét het keurmerk betere resultaten boeken. Cliënten, zorgpartners, inkopers en verzekeraars kunnen hiermee rekenen op een herkenbare en betrouwbare kwaliteit van zorg.

Over Idris
Idris is een specialistisch behandelcentrum in Noord-Brabant voor kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) in combinatie met (zeer) complex gedrag. Idris helpt bij het oplossen van problemen en biedt stap voor stap weer perspectief. Centraal staat het versterken van de kracht van het gezin en het netwerk van de cliënt. Idris zorgt ook voor opvang bij crisis, zowel ambulant als intern. Professionals vanuit wijkteams en specialistische zorg kunnen bij Idris terecht voor consultatie & advies, diagnostiek en behandeling. Idris is onderdeel van de Amarant Groep.

Meer informatie? www.idris.nl

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nieuw Triple-c boek: ‘Het gewone leven ervaren'

Op 22 september hebben Hans van Wouwe en Dick van de Weerd hun nieuwe boek over Triple-C: ‘Het gewone leven ervaren' gepresenteerd, een herziene, verbeterde en aangevulde editie van 'Gewoon is anders'. Een boek waarin het complete gedachtegoed van Triple-C aan de orde komt, aangevuld met praktijkvoorbeelden en reflectievragen.

Na 2000 heeft het orthopedagogisch model Triple-C zowel binnen als buiten de gehandicaptenzorg terrein gewonnen. Naar schatting krijgen momenteel meer dan 1000 cliënten een behandeling op basis van het gedachtegoed van Triple-C. Op basis van onze ervaringen met de Triple-C Systeemtrainingen die we bij ASVZ en collega-instellingen verzorgen, hebben we onze ideeën rondom Triple-C verdiept en verbreed. Dit resulteerde onder andere in het Triple-C Behandelhuis en een scherpere focus op het fundament van Triple-C: aansluiten bij de menselijke behoeften.’

‘Centraal in dit nieuwe boek staat het Triple-C Behandelhuis. Het Triple-C Behandelhuis laat het fundament (de menselijke behoeften) en de bouwstenen van Triple-C in samenhang zien.

In 'Het gewone leven ervaren' vind je geen pasklare antwoorden. ‘Het is niet onze bedoeling dat mensen Triple-C gaan voorlezen, maar voorleven,' aldus Dick van de Weerd. ‘Daarom is het belangrijk dat de lezer zelf antwoorden bedenkt en handvatten verzamelt om Triple-C samen met cliënten en collega’s succesvol vorm te geven. Dit boek helpt daarbij.’

‘Het gewone leven ervaren’ is te koop bij de erkende (internet)boekhandel. Prijs € 33,00

Naast het boek is ook een nieuwe e-learning module gepresenteerd. Deze kun je volgen in de elearnshop van de VGN.

Meer informatie over Triple-C vindt u HIER. Of u kunt kijken op de website.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Trajectum ontwikkelt systeemgerichte module psycho-educatie LVB: ‘Weet wat je kan’   

Het bespreken van beperkingen is niet eenvoudig, zeker niet als het een licht verstandelijke beperking (LVB) betreft. Maar voor een goede toekomst is het belangrijk dat de cliënt weet wat hij kan en waar hij hulp bij nodig heeft.

Met subsidie van het KFZ (Kwaliteit Forensische Zorg) heeft een projectgroep van Trajectum in samenwerking met Transfore een systeemgerichte module psycho-educatie LVB ontwikkeld voor de forensische psychiatrie. Maar de module is ook goed toepasbaar in andere instellingen waar mensen met een LVB professionele hulp ontvangen.

De module richt zich tot de cliënt en diens naasten en begeleiders en biedt een methode om in gesprek te gaan over de rol van een beperking in het leven van de cliënt. De insteek is positief en oplossingsgericht, maar er wordt niet omheen gedraaid dat het hebben van een LVB het leven lastig kan maken. 

De module bestaat uit werkboeken voor de cliënt en voor diens naasten, een trainershandleiding en een theoretische onderbouwing. De module kan op maat worden gemaakt en is geschikt voor zowel een individueel als een groepsgericht aanbod. De illustraties nemen in de werkboeken een belangrijke plaats in. Daarin wordt de beperking afgebeeld als een groene rugzak, onder het motto:  

Bijna iedereen heeft wel een rugzak.
Zo heeft ook bijna iedereen wel een beperking.
Maar niet iedere rugzak of beperking is even zwaar.
Om een zware rugzak te dragen moet je sterk zijn.
Maar ook een haalbare weg kiezen.
Zo is dat met een beperking ook.

De module is vanaf nu zonder kosten te downloaden via www.trajectum.info/kenniscentrum/modules

Voor inhoudelijke informatie over de module kunt u contact opnemen met de auteur: Marsja Mulder, mamulder@trajectum.info

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


De La Salle ontwikkelt alternatievenwaaier voor vrijheidsbeperking bij jongeren met een LVB

De La Salle heeft in samenwerking met de Hondsberg en Gastenhof een waaier en bijbehorend boekje met “Alternatieven voor vrijheidsbeperking in de zorg voor jongeren met een lichte verstandelijke beperking” ontwikkeld. De alternatieven voor vrijheidsbeperking zijn afgeleid uit interviews en groepsdiscussies die gehouden zijn met jongeren met een licht verstandelijke beperking en met medewerkers van Koraal Groep. De waaier en boekje bevatten tips en ideeën waardoor men zo min mogelijk vrijheidsbeperkend kan werken.

Een set bestaande uit de waaier en het boekje zijn verkrijgbaar voor € 12,50 door een e-mail te sturen naar infols@delasalle.koraalgroep.nl.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Eerste onderzoeksdatabank gehandicaptenzorg in Nederland

CDB gaat schat aan informatie leveren

Op 27 oktober heeft ’s Heeren Loo Zorggroep officieel de nieuwe Cliënten DataBank (CDB) in gebruik genomen. In de CDB worden de gegevens uit de zorgdossiers van bijna 10.000 cliënten met een verstandelijke beperking bij de ’s Heeren Loo Zorggroep verzameld. Deze zijn niet te herleiden naar individuele cliënten. De 's Heeren Loo Zorggroep heeft de ambitie om de databank uit te bouwen in samenwerking met andere zorginstellingen in Nederland. De verwachting is dat er zo een schat aan waardevolle informatie voor wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling beschikbaar komt.

Kees Erends, lid van de Raad van Bestuur van de ’s Heeren Loo Zorggroep, is een van de initiatiefnemers van de databank: “We hebben binnen onze organisatie een kleine 10.000 cliënten. Maar als je aan mij vraagt hoeveel mensen last hebben van dementie of overgewicht, en hoeveel cliënten we hebben met het Prader Willi syndroom, dan kan ik daarop geen antwoord geven. Als huisarts heb ik gezien hoeveel gezondheidsproblemen er zijn bij mensen met een verstandelijke beperking. Maar wat was de beste manier om die aan te pakken of op te sporen? Er is voor mensen met een verstandelijke beperking relatief weinig wetenschappelijke kennis beschikbaar. Ik hoop dat er door de nieuwe databank meer kennis wordt opgebouwd over de gezondheidsproblemen en syndromen van onze cliënten.”

Koppeling systemen

Informatie van cliënten van de ’s Heeren Loo Zorggroep wordt op dit moment opgeslagen in afzonderlijke systemen en bestanden, waaronder het Elektronisch Cliënten Dossier, diverse medische systemen (o.a. het huisartseninformatiesysteem en tandartsinformatiesysteem), psychodiagnostische informatiemodules en databestanden voor Routine Outcome Monitoring. Samen een rijke bron, maar vooralsnog niet systematisch toegankelijk en bruikbaar voor wetenschappelijk onderzoek. Bovendien vragen ethische en wettelijke richtlijnen erom dat de bescherming van de gegevens en de toestemming voor gebruik goed worden geregeld. De genoemde systemen worden de komende jaren gekoppeld aan het CDB.

Samenwerking

De ontwikkeling van de CDB gebeurt in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam, de Rijksuniversiteit Groningen en Furore Informatica BV. In eerste instantie wordt de CDB specifiek ingericht voor de uitvoering van het promotieonderzoek ‘Terugdringing Vrijheidsbeperkende Maatregelen’ van Drs. Baukje Schippers van de VU. Concrete vraag is of vrijheidsbeperkende maatregelen kunnen worden teruggedrongen door een nieuwe multidisciplinaire werkwijze. Vanaf nu wordt de inrichting van de CDB verder uitgebreid, telkens als nieuw onderzoek van start gaat. Daarnaast worden meerdere systemen en bestanden aangesloten om nieuwe onderzoeken te faciliteren. In het verleden betekende wetenschappelijk onderzoek het telkens via vragenlijsten en metingen opnieuw verzamelen van allerlei gegevens wat een belasting was voor de cliënt, ouders, personeel en de onderzoeker: dat is nu verleden tijd! Ook kunnen onderzoeksgegevens uit voorgaande (promotie)onderzoeken worden ingevoerd en op die manier worden gebruikt voor eventueel vervolgonderzoek. De ambitie is om de CDB te laten uitgroeien tot een ‘winkel’ waarbij onderzoekers uit databronnen van verschillende organisaties –onder voorwaarden- gegevens kunnen opvragen.

Innovatie en zorgverbetering

Een andere kijk op zorg en nieuwe wetten en regels (waaronder de Wlz, de Wmo en de Jeugdwet), vragen om veranderingen en innovaties in de zorg. Zaken zoals vermaatschappelijking, keuzevrijheid, maar ook zelfzorg en (para)medische innovaties moeten eraan bijdragen dat het leven van cliënten beter wordt. De ’s Heeren Loo Zorggroep streeft naar kwalitatief hoogwaardige zorg. Om te voorkomen dat schijnbare verbeteringen leiden tot een verslechtering van de zorg, is wetenschappelijke toetsing cruciaal. Bovendien leidt toetsing tot een acceleratie van verbeteringen. Het CDB zal zich daarin de komende jaren bewijzen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

'Goed genoeg opvoederschap': symposium en boekpresentatie op 29 oktober 2014.

In gezinnen waar de ouders een licht verstandelijke beperking hebben, gaat niet alles vanzelf. De opvoeding, het huishouden, de financiën en het sociale verkeer zijn een hele opgave. Hoe voorkomen we dat de kinderen - of hun ontwikkeling - in deze gezinnen gevaar lopen? Daarover gaat het symposium van Amerpoort op 29 oktober in Utrecht. Amerpoort heeft ruime ervaring met de begeleiding van deze gezinnen. In 2004 werd Parkwijk opgericht, een locatie waar multiprobleemgezinnen worden ondersteund bij de opvoeding en zo zelfstandig mogelijk wonen. Tijdens dit symposium willen wij iedereen die bij deze gezinnen betrokken is, meer handvatten geven om de problematiek te onderkennen en laten zien vanuit welke visie Amerpoort hen begeleidt. Tijdens het symposium wordt ook het boek ‘Samen op weg naar goed genoeg opvoederschap’ gepresenteerd. Deze handreiking verschijnt in de serie ‘Amerpoort werkt’ ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van Parkwijk. Alle bezoekers van het symposium ontvangen een exemplaar van het boek.

De handreiking zelf is HIER te downloaden.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Stichting Prisma, Koraal Groep en Lunet Zorg werken samen om de LVB-doelgroep op de kaart te zetten. Zij trekken gezamenlijk op met de website Jong en Lastig?!

Klik hier voor de website.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

App ‘Mijn adviesrecht’ helpt cliënten mening te geven over belangrijke onderwerpen

UTRECHT, 10 januari 2014 – De mening van cliënten telt! Een nieuwe app helpt mensen met een licht verstandelijke beperking hun mening te geven over belangrijke onderwerpen in het dagelijks leven. De app is ontwikkeld door Pluryn en gefinancierd door Fonds NutsOhra in opdracht van Kennisplein Gehandicaptensector.

Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben voor een aantal onderwerpen verzwaard adviesrecht; dat betekent dat een zorgorganisatie alleen besluiten kan nemen als de cliëntenraad ermee instemt. Maar vaak zijn de onderwerpen moeilijk te begrijpen. De app ‘Mijn adviesrecht’ helpt mensen met een licht verstandelijke beperking hun mening te geven over belangrijke onderwerpen in het dagelijks leven. Dit zijn voeding, veiligheid, gezondheid en hygiëne, en ontspanning. Daarmee sluit het aan bij het geven van eigen regie aan cliënten. De app is leuk en aantrekkelijk vormgegeven en is gemakkelijk in gebruik.

Aan de slag met de app

Begeleiders in de zorg kunnen de app onder de aandacht brengen van hun cliënten en het gebruik stimuleren. De app is te downloaden op www.kennispleingehandicaptensector.nl/mijnadviesrecht. Door middel van social media, de website en een flyer wordt de app onder de aandacht gebracht.

Werkplaats

‘Mijn adviesrecht’ is ontwikkeld in een werkplaats op het Kennisplein Gehandicaptensector samen met zorgorganisatie Pluryn. De financiering vanuit Fonds NutsOhra maakte dit mogelijk.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Persbericht Juvent

Week van de Opvoeding: Nelly.nl lanceert naast haar chatdienst een twitter- en facebookpagina

“Sinds twee jaar chat ik gratis met ouders, opvoeders en verzorgers in Zeeland die vragen hebben over opvoeden. Zij stellen anoniem vragen aan mij, en ik geef hier antwoord op. De Week van de Opvoeding staat natuurlijk groots in mijn agenda. In deze week lanceer ik namelijk mijn twitterpagina en vernieuwde facebookpagina!”

Waar Nelly vragen beantwoordt op www.nelly.nl, moet de facebookpagina ‘Nelly.nl De Zeeuwse Nanny’ een platform worden waar opvoeders elkaar helpen. Ze kunnen elkaar hier ontmoeten, in discussie gaan en ervaringen delen. Als verlengstuk van de facebookpagina, wordt tijdens de De Week van de Opvoeding de twitterpagina @ZeeuwseNanny gelanceerd. Hier worden, net als op de facebookpagina, handige opvoedtips, leuke weetjes en grappige lmpjes over opvoeden en opgroeien geplaatst.


Achter Nelly.nl staan professionals van Juvent die weten wat er leeft en speelt bij het opvoeden van kinderen in de Zeeuwse samenleving. Want, opvoeden roept dagelijks nieuwe vragen op. Ouders kunnen op een laagdrempelige manier chatten met Nelly. Ook staat de site, facebookpagina en twitter van Nelly.nl vol tips en adviezen over de opvoeding van peuter tot puber, waar ouders direct mee aan de slag kunnen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SYMPOSIUM ZORGWEKKENDE ZORGMIJDERS MET LVB

Op woensdag 22 mei 2013 organiseerde Driestroom een symposium met als thema 'Zorgwekkende zorgmijders met LVB'. 

 

Het gaat over de populatie mensen met een licht verstandelijke beperking die de laatste jaren toenemend in de belangstelling staan. Deskundigen vanuit verschillende disciplines delen hun kennis en ervaringen aan de keukentafel. 

Sprekers op het symposium waren:

  • Prof. Dr. Judith Wolf, hoogleraar maatschappelijke zorg, Radboud Universiteit Nijmegen 
    Mariet Clerkx, psychiater, De Kei, SGLVG Wier, Altrecht, Utrecht 
    Paul Oosterhof, diaconaal predikant, Nijmegen 
    Pim Miltenburg, hoofd Operatiën, tevens plv. politiechef Oost-Nederland 
    Katia Maas, clustermanager wonen, Leger des Heils, Amsterdam

Ter gelegenheid van dit symposium is een magazine uitgegeven, deze vindt u hier.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ASVZ

Gewoon is anders
‘Triple-C. Gewoon is anders’. Zo heet het boek dat Hans van Wouwe en Dick van de Weerd van ASVZ schreven over het behandelmodel Triple-C. Triple-C is bedoeld voor cliënten met een verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen. In het boek beschrijven de auteurs de filosofie achter het behandelmodel én de randvoorwaarden die nodig zijn om succesvol met Triple-C te werken. In ‘Triple-C. Gewoon is anders’ leest u ook ervaringen van cliënten, ouders, begeleiders, orthopedagogen en leidinggevenden.

Het grote verschil met andere behandelmodellen is dat Triple-C zich niet primair richt op het probleemgedrag van de cliënt. In Triple-C gaan begeleiders een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie aan met hun cliënten. Het doel: herstel van het gewone leven.


Vastbinden is geen optie
Het afgelopen jaar is stevig gediscussieerd over cliënten die vastgebonden worden. Triple-C laat zien dat het ook anders kan. Vastbinden of separeren van cliënten is binnen Triple-C uitgesloten.
Begeleiders, leidinggevenden, orthopedagogen en artsen bouwen samen aan een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie met cliënten. Op basis van die relatie nemen cliënten samen met begeleiders deel aan een betekenisvol dagprogramma. Ze ontwikkelen competenties op het gebied van zelfzorg, wonen, werken en vrije tijd. Daardoor neemt hun zelfvertrouwen toe en het probleemgedrag af. Dit biedt weer ruimte om samen met de begeleider nieuwe initiatieven te ontwikkelen.

Meer weten?
Wilt u meer weten over Triple-C? Het boek ‘Triple-C. Gewoon is anders’ kunt u bestellen via de Triple-C website

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PERSBERICHT Tjallingahiem

Jongere met licht verstandelijke beperking gebaat bij online hulp

Succesvolle pilot ‘Jouw-Omgeving’

Leeuwarden – Jongeren met een licht verstandelijke beperking zijn gebaat bij online hulp. Dit blijkt uit de succesvolle pilot met het nieuw ontwikkelde hulpverleningsprogramma Jouw-Omgeving. Jongeren, ouders en begeleiders zijn zeer positief over de effecten. Zo delen jongeren hun emoties online veel makkelijker en ouders voelen zich meer betrokken bij de behandeling. Door het succes van de pilot wordt het programma begin volgend jaar breed ingevoerd.

De ontwikkeling van Jouw-Omgeving is een gezamenlijk initiatief van Ambiq, Driever’s Dale, MEE Friesland en Tjallingahiem. Zij kregen daarbij ondersteuning van de Stichting E-hulp.nl (kenniscentrum online hulp). Met de online hulpverlening spelen de zorginstellingen direct in op nieuwe maatschappelijke en technologische ontwikkelingen.

Internet maakt de toegang tot de hulpverlening veel eenvoudiger. ‘‘Jongeren kunnen online elk moment van de dag een beroep doen op hun behandelaar of begeleider. Daarmee vergroten we de zelfredzaamheid en onafhankelijkheid en wordt escalatie van problemen eerder voorkomen. Bovendien 'praat' de jeugd veel gemakkelijker online dan in een gesprek met een volwassene. Of dat nu een behandelaar, begeleider of ouder is”, aldus projectleider Ype Brada.

Online hulp blijkt goedkoper, maar wat voor de organisaties vooral telt, is de verbetering van de kwaliteit van zorg voor jongeren met een licht verstandelijke beperking. Alle betrokkenen kunnen de ontwikkeling van de jongere online volgen en rechtstreeks met hem of haar communiceren. Zo voorziet Jouw-Omgeving in een werkplan met taken en resultaten, een intern mailprogramma, een adres- en berichtenboek en de mogelijkheid om favoriete foto's, video's en websites bij te houden en te delen.

Dit alles tegen een achtergrond die door de jongere zelf kan worden aangekleed. “Het oogt een beetje als Hyves. Dat maakt dat jongeren er graag mee willen merken. Tijdens de pilot krijgen de begeleiders dan ook vaak de vraag: wanneer zijn wij aan de beurt?”

Het programma is helemaal toegespitst op de doelgroep: het bureaublad met mapjes en pictogrammen spreekt voor zich, de tekst is opgesteld in eenvoudige taal en er wordt veel gewerkt met beeldtaal. Zo kunnen jongeren afhankelijk van hun stemming en de status van een taak bijvoorbeeld smileys, stoplichten en thermometers aanvinken. “We maken het zo makkelijk mogelijk om te kunnen reageren” aldus Brada.

Grote winst is ook dat ouders veel meer betrokken zijn bij de behandeling. Zij kunnen de ontwikkeling van hun kind online volgen en in directe interactie daar hun bijdrage aan leveren.

Participanten
Ambiq, Driever's Dale en Tjallingahiem zijn gespecialiseerde instellingen voor mensen met een licht verstandelijke beperking in respectievelijk Drenthe en Overijssel, Groningen en Fryslân. MEE Friesland biedt ondersteuning aan mensen met een beperking.
-----------------------

Het project Jouw-Omgeving was met een workshop aanwezig op het Congres Online Hulp op donderdag 1 november 2012 in het Beatrix Theater in Utrecht. Kijk op www.congresonlinehulp.nl

 

LKC LVB        Catharijnesingel 47        3511 GC Utrecht        T 030-7400400          E info@kenniscentrumlvb.nl Neem contact met ons op