LVG-jongeren op weg naar arbeid

LVG jongeren op weg naar arbeid
€ 15,00 per stuk EUR

+

Vilans heeft in opdracht van de VOBC LVG twee rapporten geschreven over de arbeidsintegratie van LVG-jongeren: LVG-jongeren beter in beeld en Integrale werkwijze voor LVG-jongeren met gedragsproblemen.

Deze rapporten beschrijven de doelgroep jeugd met een LVB in relatie tot hun toeleiding en begeleiding naar arbeid en de gespecialiseerde werkwijze die hiervoor ontwikkeld is in het project Vangrail. In dit project werken 3 re-integratiebedrijven; Jobstap, Sterk in Werk en Rozij Werk samen met de Orthopedagogische Behandelcentra om LVG-jongeren op weg naar arbeid te ondersteunen.

Op 24 maart 2009 heeft dhr. Anton Renting de publicaties aangeboden aan mw. Letty Raaphorst van het Ministerie van SZW en dhr. André van Amsterdam, programmamanager Wajong / UWV. Bij de overhandiging is er voor gepleit om het project Vangrail te continueren. LVG-jongeren hebben deze specifieke begeleiding hard nodig om een plek op de arbeidsmarkt te veroveren en te behouden. Van de zijde van UWV is aangegeven dat een kwalitatief goede aanpak zoals Vangrail niet zo maar aan de kant kan worden gezet. Inmiddels is bekend geworden dat er een verlenging  van het project is en overleg over toekomstige benadering van deze doelgroep.

LVG jongeren beter in beeld en Integrale werkwijze voor LVG-jongeren met gedragsproblemen

De publicaties kosten € 15,- per set + verzendkosten

LKC LVB        Catharijnesingel 47        3511 GC Utrecht        T 030-7400400          E info@kenniscentrumlvb.nl Neem contact met ons op