Factsheet Jeugdigen met een LVB

factsheet_jeugdigen_met_een_lvb
Gratis EUR

In deze Factsheet van het VOBC (2015) vindt u kort informatie over de kenmerken van een LVB, hoe veel jeugdigen een LVB hebben en welke bijkomende problemen er bij deze groep gezien worden. Verder kunt u in deze Factsheet lezen hoe de uitgangspunten van de Jeugdwet vertaald kunnen worden naar gemeentelijk beleid voor LVB-jeugd en welke zorg er voor de LVB-jeugd georganiseerd wordt.

LKC LVB        Catharijnesingel 47        3511 GC Utrecht        T 030-7400400          E info@kenniscentrumlvb.nl Neem contact met ons op