Handreiking voor het werken met kinderen met LVB in het basisonderwijs en thuis

kaft_lvb_daar_kun_je_wat_mee
Gratis EUR

Deze publicatie heeft als doel om leerkrachten en diagnostici in het basisonderwijs te helpen om zo vroeg als mogelijk kinderen in groep 5-8 met LVB, of functioneren op dat niveau, op te sporen en hen vervolgens de passende ondersteuning te bieden.

LKC LVB        Catharijnesingel 47        3511 GC Utrecht        T 030-7400400          E info@kenniscentrumlvb.nl Neem contact met ons op