Met het oog op behandeling 4

mhoob4
€ 19,50 per stuk EUR

+

Op 16 maart jl vond de vierde editie plaats van het congres Met het oog op behandeling. Dit congres was net als voorgaande keren weer georganiseerd door het Landelijk Kenniscentrum LVB, de VOBC en De Borg. En ook deze keer stonden diagnostiek en behandeling van probleemgedrag bij cliënten met een LVB centraal.

In de ochtend zijn tijdens drie plenaire lezingen gedrag en gedragsproblemen benaderd vanuit drie invalshoeken buiten de 'LVB-zorg', namelijk vanuit het brein, het sociale domein en vanuit zorgvernieuwing in de GGZ.

In de middag zijn in totaal 12 workshops verzorgd door organisaties van het Landelijk Kenniscentrum LVB en De Borg. Deze workshops laten goed zien welke ontwikkelingen er binnen deze organisaties gaande zijn ten aanzien van diagnostiek en behandeling van cliënten en daaraan gekoppeld onderzoek. Ze gingen bijvoorbeeld over EMDR, het leef- en werkklimaat op leefgroepen, non-violent resistance, mentaliseren bevorderende behandeling, mindfulness en psycho-educatie over een LVB.

De congresbijdragen zijn ook deze keer weer gebundeld in een, dit keer digitaal, congresboek. Hierin zijn niet alleen de plenaire inleidingen en workshops opgenomen, maar ook extra bijdragen. Dit zijn allereerst vijf hoofdstukken die interessante en relevante ontwikkelingen beschrijven op het gebied van behandeling van cliënten met een LVB, maar die geen plek konden krijgen in het congresprogramma. Daarnaast zijn er nog samenvattingen opgenomen van 10 proefschriften op het gebied van LVB-problematiek die in de afgelopen jaren verschenen zijn. In deze samenvattingen is expliciet aandacht besteed aan de klinische implicaties van deze promotie-onderzoeken.

Het congresboek is vanaf nu te bestellen.

LKC LVB        Catharijnesingel 47        3511 GC Utrecht        T 030-7400400          E info@kenniscentrumlvb.nl Neem contact met ons op