Met het oog op behandeling 3

€ 19,50 per stuk EUR

+
In de praktijk van de bij De Borg, VOBC en Landelijk Kenniscentrum LVB aangesloten instellingen is een basis gelegd voor een gespecialiseerd behandelaanbod. In dit kader werken zij sinds 2008 in het consortium Coping LVB nauw samen met de universiteiten van Utrecht en Tilburg.
De uitkomsten van dit consortium waren onderdeel van dit derde congres ‘Met het oog op behandeling’. Daarnaast waren er inleidingen en workshops over onderzoeksresultaten uit de brede kring van onderzoekers en instellingen voor behandeling en begeleiding van mensen met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblematiek.
 
In het congres ‘Met het oog op behandeling 3’ lag het accent op het delen van de meest recente kennis op het gebied van diagnostiek en behandeling van LVB-problematiek. In het ochtendprogramma betrof dit een overzicht van wetenschappelijk onderzoek in de LVB-zorg. In het middaggedeelte vonden in 2 workshoprondes presentaties plaats over onderzoek naar diagnostiek en interventies dat uitgevoerd is in de praktijk van instellingen die aangesloten zijn bij De Borg, VOBC en Landelijk Kenniscentrum LVB. Hierbij kunt u o.a. denken aan; motiverende gespreksvoering, Triple C en MST-LVB.

Naar aanleiding van het Congres Met het oog op behandeling 3 is er een congresboek tot stand gekomen en te bestellen:

Redactie: Robert Didden en Xavier Moonen

Met het oog op behandeling 3
Deelnemers LKC LVB / Leden VOBC: € 14,50, niet-leden: € 19,50 + verzendkosten

NB. Bij bestelling wordt voor leden de korting achteraf verrekend.

LKC LVB        Catharijnesingel 47        3511 GC Utrecht        T 030-7400400          E info@kenniscentrumlvb.nl Neem contact met ons op