Klacht over een cursus/training van het Landelijk Kenniscentrum LVB (LKC LVB)
Heeft u als deelnemer aan een cursus of training van de LKC LVB een klacht, dan kunt u die indienen door het invullen van een klachtenformulier. Wij vinden het erg belangrijk om uw klacht te horen. We kunnen dan samen met u een eventuele oplossing voor het probleem zoeken.

Trainingsvoorwaarden en klachtenreglement
De voorwaarden waaronder de cursussen/trainingen van de LKC LVB worden aangeboden leest u in de cursus- en trainingsvoorwaarden.
De procedure voor het indienen van het klachten en de afhandeling daarvan leest u in het klachtenreglement.

LKC LVB        Catharijnesingel 47        3511 GC Utrecht        T 030-7400400          E info@kenniscentrumlvb.nl Neem contact met ons op