Cursusaanbod

De cursussen die worden gegeven vanuit het Landelijk Kenniscentrum LVB.

 

Cursus N=1 onderzoek 2020
lees meer...

Cursus N=1 onderzoek start in het najaar 2020

Cursus- en Trainingsvoorwaarden en klachtenreglement
lees meer...

Heeft u als deelnemer aan een cursus of training van de LKC LVB een klacht, dan kunt u die...
LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl