Werkcollege ronde 1

Per werkcollege gaan 2-3 onderzoekers/professionals, ieder vanuit hun eigen onderzoek of expertise, in op een bepaald thema met een duidelijke relatie met het hoofdthema van dit congres ‘Agressie en LVB’. Het laatste deel van een werkcollege bestaat uit een inhoudelijke discussie met de deelnemers op basis van stellingen, casuïstiek etc. Hierdoor wordt de relatie met de alledaagse praktijk nadrukkelijk gelegd.


1.1 Stress in relatie tot agressie/gedragsproblemen bij mensen met een LVB

Dr. Peter de Looff (De Borg, Fivoor en Radboud Universiteit) – Het gebruik van biosensoren in de forensische psychiatrie

Peter doet onderzoek naar het gebruik van draagbare technologie met geïntegreerde biosensoren in de forensische psychiatrie bij mensen met een LVB. Uit het onderzoek blijkt dat biosensoren gebruikt kunnen worden voor het detecteren van veranderende niveaus van agressief gedrag bij patiënten/cliënten met een LVB. Bovendien suggereert het onderzoek dat draagbare technologie nuttig kan zijn bij het voorspellen van veranderende niveaus van burnout-symptomen bij professionals die met deze patiënten/cliënten werken. Uit de resultaten blijkt dat hartslag en huidgeleiding mogelijk kunnen worden ingezet om preventiestrategieën te ontwikkelen die de potentieel negatieve gevolgen verminderen voor zowel patiënten/cliënten als professionals.

Dr. Lex Wijnroks (Universiteit Utrecht, Opleiding Pedagogische Wetenschappen) – Agressie bij mensen met een LVB: Overvraging of stress?

Overvraging is een veel genoemde verklaring voor probleemgedrag (inclusief agressie) bij mensen met een LVB. Het risico op overvraging wordt verhoogd indien er een discrepantie bestaat tussen iemands cognitieve en emotionele ontwikkelingsniveau. Het aantonen van deze discrepantie wordt gezien als een voldoende bewijs voor overvraging. In deze bijdrage wordt uitgelegd waarom dat geen goede verklaring is en waarom het stressmodel een betere verklaring biedt voor probleemgedrag.


1.2 Bevorderen van participatie in de maatschappij van mensen met een LVB en gedragsproblemen

Danny Hempel en Marieke Jellesma (Doenersdreef Zorg) – Met een gezonde dosis agressie de arbeids- en woningmarkt op

Agressie van jongvolwassenen met een LVB heeft o.a. te maken met het ontkend worden van de kwaliteiten en mogelijkheden van deze jongvolwassenen om een zelfstandig bestaan op te kunnen bouwen en met afwijzing door de omgeving. In plaats van deze jongvolwassenen buiten de maatschappij te begeleiden, ondersteunt Doenersdreef Zorg (DZ) deze jongvolwassenen juist midden in de wijk. DZ biedt gerichte opleiding, begeleiding en behandeling bij werk en wonen. Jongvolwassenen worden geleerd hun negatieve agressie om te buigen in positieve agressie en die te gebruiken voor het werken aan een bestaansperspectief, bijvoorbeeld door het bouwen van hun eigen ‘tiny house’, het onderhouden van het voedselbos en de producten te verwerken in het buurtrestaurant. Ze leren zo ook circulair en duurzaam te denken en doen. In deze bijdrage worden de visie, werkwijze en resultaten van deze manier van begeleiden besproken.

Drs. Marcia Adams (Dichterbij) – Gewoën Grubbevors, een dorp dat ging houden van jouw talent

Zeventien mensen met een LVB en gedragsproblemen droomden in onze behandelkliniek STEVIG in Oostrum ervan hun wensen in vervulling te laten gaan; hun talenten te ontplooien. Ze kregen die kans met een verhuizing naar Grubbenvorst, een bruisend maar kritisch dorp in Noord-Limburg. Samen met de mensen uit Grubbenvorst hebben we ruzie gemaakt, gedroomd, gelachen en (samen)gewerkt om talentontwikkeling van alle bewoners, oude en nieuwe, mogelijk te maken.

Wat begon als een uitdaging, eindigde in een succes. Grubbenvorst is van dat talent gaan houden; sloot 17 nieuwe dorpelingen in het hart. Onze 17 dromers verlieten een huis en vonden een thuis.


1.3 Vrijheidsbeperking in de Wet zorg en dwang en de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

Mr. dr. Brenda Frederiks (Amsterdam UMC, locatie VUmc) – Wet zorg en dwang (Wzd)/inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen bij mensen met een LVB en ernstig probleemgedrag

Op 1 januari 2020 treedt de Wzd in werking. Welke betekenis gaat deze wet hebben voor mensen met een LVB en ernstig probleemgedrag? Welke verantwoordelijkheden hebben de verschillende professionals in deze wet? Dit komt aan bod in dit werkcollege.

Drs. Joris van Erp (Ipse de Bruggen) – Wet zorg en dwang (Wzd) en Wet verplichte geestelijke Gezondheidszorg (Wvggz): Olie op de golven of papieren tijgers?

Helpt een wet tegen agressie? In het strafrecht denken we van wel… En in de zorg? Gaan de Wzd en Wvggz helpen verplichte of onvrijwillige zorg te verminderen of komen we terecht in een juridische en ambtelijke papiermolen? Zullen we ons als zorgverleners ondersteund weten met een route, een handleiding en alternatieven of ervaren we het verplichte labyrint van stappenplan en administratieve verplichtingen (Wzd) of de gang langs de rechter (Wvggz) als boete op het toepassen van dwang? Kan iemand met een LVB, een behandelaar of organisatie trouwens zelf kiezen onder welke van de twee wetten de cliënt valt en waar hangt dat vanaf? Deze vragen bespreekt Joris met de deelnemers.

LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl